Sopenkorpi, Varikon alue

Tavoitteena on laatia asemakaava valtakunnallisesti arvokkaalle varikkoalueelle ja mahdollistaa alueen kehittäminen asuin- ja toimitila-alueena. Suunnittelutyössä otetaan huomioon erityisesti suojeluarvot, ympäröivä rakenne ja melu. Asemakaava sisältää myös radan koillispuolella olevan talousrakennuksen alueen.

Aloitusvaihe

Asemakaava (A-2513a, vanha kaavatunnus A-2513) on tullut vireille 4.3.2011 yksityisestä aloitteesta.

Lähtötiedot

Varjokaava

Luonnosvaihe 

Ensimmäinen luonnosvaiheen kuuleminen 8.5.–24.5.2013

Uuden kaavaluonnoksen kuuleminen 8.6.–12.8.2016

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 20.9.2016 § 116, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 6.10.–7.11.2016

Nähtävillä olleet aineistot

Uudet kaava-asiakirjat

Hyväksymisvaihe meneillään

Kaupunginhallitus 16.1.2017 § 18, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 23.1.2017 § 10, pöytäkirja