Siirry suoraan sisältöön

Uusikylä, Toritie

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Toritien liittäminen Urheilutiehen, suoremmin Rakokiventiehen sekä mahdollistaa Rakokiven liikekeskuksen kehittäminen.
Toritien kaavasuunnittelualue rajattuna ilmakuvassa

Ajankohtaista

Toritien, Norbergintien ja Rapparintien katusuunnitelmat ovat nähtävillä. Voit tutustua suunnitelmiin ja halutessasi kommentoida niitä 17.10.-30.10.2019 välisenä aikana. Tutustu katusuunnitelmiin


Asemakaavan muutos (A-2741a, vanha tunnus A-2741) on tullut vireille 8.3.2018 ilmestyneessä kaavoituskatsauksessa. Kaavamuutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Aloitusvaihe

Kaavatyötä esiteltiin Nastolan kaavaillassa Nastopolissa 23.5.2018.

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos kuultavana 21.3.–11.4.2019

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Ensimmäisessä vaihtoehdossa on esitetty tontti palveluille (hyvinvointiasema) Toritien ja Rakokiventien risteyksen itäpuolelle. Toisessa vaihtoehdossa esitetään asumista palvelukorttelin sijaan.

Toritien kaavaluonnosta esiteltiin Nastopolissa Kaupunki tutuksi -tilaisuudessa 28.3.2019.

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 18.6.2019 § 88, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 8.8.–9.9.2019

Hyväksymisvaihe meneillään

Ehdotusvaiheen jälkeen muutetut kaava-asiakirjat

Kaupunginhallitus 30.9.2019 §239, esityslista

Kaupunginvaltuusto 7.10.2019 §96, esityslista

Kaava lainvoimainen 12.12.2019