Uusikylä, Rakokiven liikekeskus

Kaavatyön tavoitteena on kehittää liikekeskuksen liikenneverkkoa ja mahdollistaa lisärakentaminen. Suunnittelualueelle on laadittu kaavarunkoluonnos (kevät 2017), jonka pohjalta alkaa tarkempi asemakaavoitustyö kesällä 2017.

​Aloitusvaihe meneillään

Asemakaavan muutos (A-2672) laaditaan kaupungin aloitteesta, mutta kokonaisuus sisältää myös yksityisiä hakemuksia. Kaavatyön vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 15.3.2016.

Asemakaavatyötä esiteltiin Nastolan kaavailloissa 13.10.2016 ja 17.5.2017. 

480 asukasta otti syksyllä 2016 osaa Rakokiven tulevaisuuden ideointiin vastaamalla karttakyselyyn.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen -

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaava lainvoimainen -