Uusikylä, Rakokiven liikekeskus

Kaavatyön tavoitteena on kehittää liikekeskuksen liikenneverkkoa ja mahdollistaa lisärakentaminen.

​Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma -

Asemakaavatyötä esiteltiin Nastolan kaavaillassa 13.10.2016.

480 asukasta otti syksyllä 2016 osaa Rakokiven tulevaisuuden ideointiin vastaamalla karttakyselyyn.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen -

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaava lainvoimainen -