Villähde, Rantatie ja Orrilanmäki

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on kaavoittaa korttelin 232 rakentumattomalle tontille 4 kaksi rakennuspaikkaa sekä kaavoittaa asemakaavoittamaton alue Villähteentien varressa (Orrilanmäen alue).

Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1920 valmistunut Villähteen Nuorisoseurantalo Pyrylä, jonka suojelukysymykset tutkitaan kaavoitustyön yhteydessä. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Villähteentiehen liittyvä Rantatie, jonka nykyinen katualue ei ole riittävän leveä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. Kaavamuutoksella levennetään Rantatien katualuevarausta. Koko suunnittelualueen pinta-ala on 14 ha.​

Aloitusvaihe

Asemakaava ja asemakaavan muutos (V076)

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 19.3.–17.4.2014

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus nähtävillä 16.5.–19.6.2014

Hyväksymisvaihe

Hyväksymiskäsittely 30.3.2015

Hallinto-oikeuden päätös 4.5.2016

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut valituksenalaisen kaavapäätöksen. Kaava tule voimaan muilta osin.

Kaava sai lainvoiman 7.7.2016.