Siirry suoraan sisältöön

Villähde, Marjapolun poisto

Tavoitteena on poistaa voimassa olevassa asemakaavassa kortteleiden 247 ja 248 välille kaavoitettu kevyenliikenteen väylä (Marjapolku pp). Kyseistä väylää ei ole toteutettu, ja pyyntö sen poistamiseen kaavasta on tullut polun varren maanomistajilta.

Asemakaavan muutos (A-2760) on tullut vireille  8.3.2018 julkaistussa kaavoituskatsauksessa. Asemakaavan muutos laaditaan yksityisen hakijan aloitteesta.

Vaikutukseltaan vähäisen kaavan muutosehdotuksen hyväksyy tekninen ja
ympäristölautakunta.

Aloitusvaihe

  • Kaavatyössä ei laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos kuultavana 14.11. - 30.11.2018

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 22.1.2019 §6, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 7.2. - 11.3.2019
Kuulutus

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 26.3.2019 §39, pöytäkirja

Kaava lainvoimainen 9.5.2019