Siirry suoraan sisältöön

Villähde, Villähteen asemanseutu

Villähteen asemanseudulle laaditaan kaavarunko, joka ohjaa alueen monipuolista kehittämistä ja on vaiheittain toteutettavan asemakaavoituksen pohjana. Kaavarunko ei ole vahvistettava kaava, vaan suunnittelun apuväline alueen yleis- ja asemakaavoitusta varten.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/Vill%C3%A4hde%20asemanseutu.jpg

Kaavarunko (A-2714) on tullut vireille kaupungin aloitteesta kaavoituskatsauksessa maaliskuussa 2016.

Aloitusvaihe

Villähteen asemanseudun kehittämistä on esitelty Nastolan kaavailloissa vuosien 2016–2018 aikana, jolloin suunnitteluun on päässyt samalla osallistumaan.

Suunnittelutyön tueksi kerättiin kokemuksellista tietoa asukaskyselyllä, joka oli avoinna 3.10.–23.10.2016. Kyselyyn vastasi 181 henkilöä ja erilaisia karttapaikannuksia tehtiin 473 kappaletta.

Luonnosvaihe meneillään

Kaavaluonnos nähtävillä 4. - 17.10.2018

Kuulutus

Muu nähtävillä oleva aineisto

Luonnosta koskevat mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana kirjallisesti,
sähköpostilla tai ottamalla yhteyttä puhelimitse tai muulla tavalla kaavarungon
valmistelusta vastaavaan asiantuntijaan.

Ehdotusvaihe

 -

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyy kaavarungon asemakaavoituksen pohjaksi. Kaavarunko ei ole oikeusvaikutteinen kaava vaan se laaditaan viitteeksi yleiskaavatyölle ja myöhemmin käynnistettäville asemakaavoille.

Yhteystiedot: