Villähde, Villähteen koulu

Tavoitteena on tarkistaa koulun tontin kaavamääräyksiä ja mahdollistaa uuden katuliittymän rakentaminen koululle.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/Vill%C3%A4hteen%20koulun%20pihapiiri%20A2662.jpg

​Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2662, V103) on tullut vireille Lahden kaupungin aloitteesta. Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 15.3.2016.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 8.9.–22.9.2016

Kaavatyötä esiteltiin Nastolan kaavaillassa 19.10.2016.

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 21.3.2017 § 33, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 6.4.–8.5.2017

Hyväksymisvaihe meneillään

Kaupunginhallitus 29.5.2017 §178, esityslista

Kaupunginvaltuusto 19.6.2017 §99, esityslista

Kaava lainvoimainen -