Villähde, Villähteen koulu

Tavoitteena on tarkistaa koulun tontin kaavamääräyksiä ja mahdollistaa uuden katuliittymän rakentaminen koululle.

​Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2662, V103) on tullut vireille Lahden kaupungin aloitteesta. Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 15.3.2016.

Luonnosvaihe meneillään

Luonnosvaiheen kuuleminen 8.9.–22.9.2016

Kaavatyötä esiteltiin Nastolan kaavaillassa 19.10.2016.

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaava lainvoimainen -