Villähde, Villähteen asemanseutu

Villähteen asemanseudulle laaditaan kaavarunko, joka ohjaa alueen monipuolista kehittämistä ja on vaiheittain toteutettavan asemakaavoituksen pohjana. Kaavarunko ei ole vahvistettava kaava, vaan suunnittelun apuväline alueen yleis- ja asemakaavoitusta varten.

Kaavarunko on tullut vireille kaupungin aloitteesta kaavoituskatsauksessa maaliskuussa 2016.

Aloitusvaihe meneillään

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma A-2714 (14.6.2017)

Esittely yleisötilaisuuksissa

Luonnosvaihe

 

Ehdotusvaihe

 

Yhteystiedot: