Vireillä olevat osayleiskaavat

Lahdessa on vireillä kaksi osayleiskaavaa.

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kaupungin tai sen osan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa yhteen erilaisia toimintoja. Yleiskaavoitus ohjaa asemakaavoitusta.

Lahden läntisten osien osayleiskaava

Lahden ja Nastolan kuntaliitoksen jälkeen Lahden yleiskaava muuttui Lahden läntisten osien yleiskaavaksi. Vireillä oleva kaava kattaa ns. vanhan Lahden alueen. Käynnissä on vuosien 2013–2016 yleiskaavakierros.

Uudenkylän osayleiskaava

Osayleiskaava-alue käsittää Nastolan Uudenkylän alueen kokonaisuudessaan, Sylvöjärven ja Immilänjoen ranta-alueen, Arrajoen ranta-alueita ja Immilän kyläaluetta Immilän ja Arrajärven kylissä. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu teollisuusaluetta Nastolan kirkonkylän puolella. Kaava-alue rajoittuu etelästä Orimattilan kaupungin rajaan ja idästä Iitin kunnan rajaan. Kaava-alueen koko on noin 58 km².