Yleiskaavatyö 2013–2016

Vuosien 2013–2016 aikana päivitetty yleiskaava (Y-202) sai osittaisen lainvoiman joulukuussa 2016. Kuntaliitoksen jälkeen Lahden yleiskaavasta tuli Lahden läntisten alueiden osayleiskaava.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/palvelut/kaavoitus/yleiskaavoitus/yleiskaavatyö-2013–2016/yleiskaava%20omalahti.jpg

Yleiskaavan valmistelu alkoi Lahden yleiskaavana, mutta vuoden 2016 alussa tapahtuneen Lahden ja Nastolan yhdistymisen johdosta kaavan nimi muuttui. Kuntien yhdistyminen ei ole vaikuttanut yleiskaavan sisältöön.

Yleiskaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 26.11.2015–15.1.2016.

Päätöksenteko

Kaupunginhallitus 13.6.2016 § 186, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 27.6.2016 § 70, pöytäkirja

Kaupunginhallitus 29.8.2016, § 246 ja 247, esityslista

Osittainen lainvoima 1.12.2016

Yleiskaava-aineisto

Lisätietoja