Siirry suoraan sisältöön

Yleiskaavatyö 2017–2020

Valtuustokaudella 2017–2020 laaditaan koko uuden Lahden alueen kattava yleiskaava.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/palvelut/kaavoitus/yleiskaavoitus/yleiskaavatyö-2013–2016/20151027_TELA_YK_ehdotus_Vyöhykkeet_web.jpg

Yleiskaavatyö alkaa selvitystarpeen kartoituksella ja selvitysten tekemisellä. Yhtenä työn tavoitteena on hahmottaa uuden Lahden kaupungin omaleimaiset vyöhykkeet: luonto, maaseutu, kylät ja kaupunginosat sekä kaupunkimainen alue.

Radanvarren ja asemanseutujen suunnittelu on merkittävässä roolissa seuraavalla yleiskaavakierroksella. Kaupunkitalous, palvelut, luonnonympäristöt ja rakennetut ympäristöt ovat ajankohtaisia teemoja tulevina vuosina.

Yleiskaava tehdään yhteistyössä 

Uuden valtuustokauden alussa 2017 asetetaan yleiskaavan tavoitteet strategiaprosessin yhteydessä. Vuonna 2018 laaditaan yleiskaavaluonnos yhteistyössä kaupunkilaisten, yrittäjien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Vuonna 2019 arvioidaan yleiskaavan vaikutukset ja laaditaan yleiskaavaehdotus. Kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavan hyväksymisestä vuonna 2020.