Siirry suoraan sisältöön

Yleiskaavatyö 2017–2020

Valtuustokaudella 2017–2020 laaditaan koko uuden Lahden alueen kattava yleiskaava. Yleiskaava on osa laajempaa Lahden suunta -työtä, jossa yhdistyy maankäytön, liikenteen ja palveluiden suunnittelu.
Kartta, jossa on hahmoteltu eri tavoin kehittyä alueita Lahdessa. Kartalle on merkitty Lahden keskusta ja niin sanottu muu vanhan Lahden alue, nauhataajama Nastolassa ja Nastolan kylät.

Yleiskaavaluonnos

Yleiskaavan luonnos oli nähtävillä osana Lahden suunta -työn 2017–2020 luonnosta 2.5.–3.6.2019 välisenä aikana. Luonnoksesta saatiin 12 lausuntoa ja yli 80 mielipidettä, kiitos aktiivisuudesta!

Luonnokseen voit tutustua Lahden suunta -työn verkkosivulla

Tarkastelussa erilaiset vyöhykkeet

Koko kaupungin kattavalla yleiskaavalla on tarkasteltu uuden Lahden erilaisia vyöhykkeitä: luonto, maaseutu, kylät ja kaupunginosat sekä kaupunkimainen alue. Työssä on tarkasteltu eri alueiden ominaispiirteitä ja palveluita sekä liikkumista näillä alueilla.

Radanvarren ja asemanseutujen suunnittelu on merkittävässä roolissa tällä yleiskaavakierroksella. Muita ajankohtaisia teemoja ovat kaupunkitalous, palvelut, elinkeinoelämä, luonnonympäristöt ja rakennetut ympäristöt.

Yleiskaava tehdään yhteistyössä 

Vuonna 2017 laadittiin yhteiset tavoitteet Lahden suunta -työlle, joka käsittää yleiskaavan lisäksi kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman.

Vuonna 2018 laadittiin yleiskaavaluonnosta yhteistyössä kaupunkilaisten, yrittäjien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Tekninen ja ympäristölautakunta asettaa luonnoksen nähtäville ja kommentoitavaksi huhti-toukokuussa 2019. Vuonna 2019 arvioidaan myös yleiskaavan vaikutukset ja laaditaan yleiskaavaehdotus.

Kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavan hyväksymisestä vuonna 2020.