Siirry suoraan sisältöön

Liikkumisen ohjaus - miten liikkua viisaasti

Viisaan liikkumisen edistäminen luo hyvinvointia kaupunkiin. Viisaisiin liikkumisvalintoihin kannustaminen on koko kaupungin yhteinen asia.

​Lahden kaupungin strategia tavoittelee kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä tapahtuvan liikkumisen voimakasta kasvua.

Joukkoliikenteen kulkutapaosuudessa tavoitellaan kasvua nykyisestä 5 prosentista 10 prosenttiin. Pyöräilyn osalta kunniahimoisena tavoitteena on nostaa kulkutapaosuus 20 prosenttiin nykyistä 13 prosentista.

Jokainen lahtelainen tekee keskimäärin kolme matkaa vuorokaudessa, mikä tarkoittaa 1 000 liikkumisvalintaa vuodessa. Matkat suuntautuvat kotoa töihin, kouluun, kauppaan ja harrastuksiin.

Miten voin liikkua viisaasti  

Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan sujuvaa, turvallista, ympäristöystävällistä, terveellistä, taloudellista ja ympäristöä säästävää liikkumista.

Viisaasti voi liikkua tilanteesta riippuen niin jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä, kimppakyydillä ja henkilöautolla. Viisaan liikkumisen edistäminen on kaupungille kannattavaa: asukkaiden kunnon parantuminen pienentää terveydenhoidon kustannuksia.

Autoilun väheneminen säästää katutilaa ja vähentää ruuhkia, minkä johdosta katuverkon kunnossapito- ja investointikustannukset pienenevät.

Liikenne muodostaa viidenneksen hiilidioksidipäästöistä, joten viisaan liikkumisen edistämisellä on merkittävä vaikutus myös ympäristötavoitteiden saavuttamiseen.

Mieti, millä liikut

Viisaan liikkumisen edistämisessä ja liikkumisen ohjauksessa tavoitteena on, että yhä useampi valitsisi kulkutavaksi muun kuin omalla autolla yksin ajamisen.

Viisaan liikkumisen edistämiseen tarvitaan samanaikaisesti ihmisten asenteisiin ja taitoihin vaikuttamista, elinikäistä liikennekasvatusta sekä maankäyttöön ja liikenneympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä. Tämän vuoksi viisaan liikkumisen edistäminen kuuluu Lahden kaupungin kaikille toimialoille ja mukaan tarvitaan myös sidosryhmiä.

Viisaan liikkumisen ryhmä

Lahteen on perustettu vuonna 2015 Viisaan liikkumisen ryhmä koordinoimaan ja viemään eteenpäin viisaan liikkumiseen liittyviä toimia. Ryhmään kuuluu edustajat kaavoituksesta, kaupunkiympäristöstä ja ympäristöpalveluista sekä viestinnästä, sosiaali- ja sivistystoimesta,  ja Päijät-Hämeen liitosta.

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla

Suunnittelemalla henkilöstön liikkumista työpaikat voivat merkittävästi vaikuttaa henkilöstön turvallisuuteen, hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Edistämällä viisasta liikkumista  voidaan työpaikalla saavuttaa myös merkittäviä kustannussäästöjä: hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilökunta, parempi työn tuottavuus, säästöt matka- ja kiinteistökuluissa. Lisäksi työmatkaliikenteen suunnittelu luo mielikuvaa yhteiskuntavastuullisesta toimijasta.