Siirry suoraan sisältöön

Pyöräilyn olosuhteiden parantaminen

Pyörällä liikkumisen edellytyksiä kehitetään jatkuvasti. Kestävän liikkumisen edistäminen on kaupungin strategian kärkitavoitteita.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/LiikenneSite/PublishingImages/pyoraparkki_matkakeskus-1.jpg

​Kaupunkiin on suunnitteilla pyöräilyn pääreittejä, jotka tekevät asuinalueilta keskustaan saapumisen jouhevaksi.
Pyöräilyn pääreitit erottuvat laatuvaatimuksiltaan alempitasoisista reiteistä.

Pyöräilyn olosuhteet paranevat merkittävästi lähivuosina, kun keskustaa kehitetään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ehdoilla. Keskustassa periaatteena on, että jalankulku erotetaan pyöräilystä.

Kehittämissuunnitelma

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisuunnitelma käsittää pyöräilyn ja jalankulun strategian sekä pyöräilyn tavoiteverkon. Lisäksi on tehty ehdotukset tavoitevuosiin 2017 ja 2025 mennessä toteutettavista toimenpiteistä. Keskeisinä painopisteinä pyöräilyn edistämisessä on ihmisten asenteisiin vaikuttaminen sekä yhdyskuntarakenteen ja infrastruktuurin kehittäminen.

Lahden liikennepoliittisista linjauksissa pyöräilylle ja kävelylle on annettu merkittävä rooli liikennejärjestelmässä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt linjaukset 16.5.2011. 

Keskeinen kaupungin strategiaan perustuva liikennepoliittinen linjaus on, että siellä, missä liikenne ruuhkautuu tai eri tavoin liikkuvien edut ovat muutoin ristiriidassa keskenään, etusijalle laitetaan ympäristöystävälliset kulkumuodot: kävely, pyöräily ja joukkoliikenne.