Liikenneturvallisuusryhmä

Liikenneturvallisuusryhmä kokoaa yhteen erilaisia turvalliseen liikkumiseen vaikuttavia osapuolia.

​Liikenne on monimuotoinen järjestelmä, joka on kuitenkin avoin kaikille käyttäjille. Liikennejärjestelmällä ja sen valvonnalla pyritään ennalta ehkäisemään inhimillisiä virheitä eri liikennemuotojen välillä.

Kaupungin tehtävänä on luoda edellytyksiä turvalliselle liikkumiselle katualueilla yhteistyössä kuntalaisten ja kunnassa toimivien sidosryhmien kautta.

Kaupungin liikenneturvallisuusryhmän jäsenet

1.1.2016

Saara Vauramo, Tekninen ja ympäristötoimiala
Ritva Jokinen, Nuorisopalvelut
Johanna Lahtimo, Varhaiskasvatus / Kanervan päiväkoti
Iiris Salomaa, Sosiaali- ja terveystoimi
Juha Patrakka, Sivistystoimi
Antti Prepula, Turvallisuus ja riskienhallinta
Kristiina Kartimo, Tekninen ja ympäristötoimiala
Matti Heikkinen, Tekninen ja ympäristötoimiala
Ari-Pekka Lattu, Liikenneturva
Jari Saatsi, Liikuntapalvelut
Hannele Rouvari, Sivistystoimi
Kim Venesjärvi, Lahden Seudun Liikenne
Jarmo Kouhia, Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Jouni Takala, Hämeen poliisilaitos
Ritva A. Korhonen, Vammaisneuvosto
Ari-Pekka Euren, Autoliitto, Lahden seudun osasto
Erkki Wahlfors, Royal Cycling team
Helena Nurmio, Salpausselän Samoojat ry
Ari Taipale, Koulutuskeskus Salpaus
Risto Salmela, Koulutuskeskus Salpaus
Terhi Svenns, työryhmän koordinaattori