Siirry suoraan sisältöön

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Liikennekasvatustyön tueksi laaditaan toimintasuunnitelma ja liikenneympäristön parantamistoimia kootaan toimenpideohjelmaan liikkujia kuunnellen.

​Kaupunki yhdessä Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa valmistelee Lahtea ja kaikkia liikkumismuotoja koskevaa liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Sidosryhminä mukana työssä ovat Liikenneturva ja poliisi.

Suunnitelman laatiminen aloitettiin helmikuussa 2018 ja se valmistuu vuoden 2019 alussa.

Liikennekasvatustyön tueksi laaditaan laaja-alainen ja monipuolinen toimintasuunnitelma, johon kerätään liikennekasvatuksen ja viestinnän konkreettisia keinoja ja suunnitellaan tulevien vuosien toimintaa. Työssä tarkastellaan myös liikenneympäristöä. Siihen kohdistuvia parantamistarpeita ja -toimia kootaan toimenpideohjelmaan.

Liikkujien mielipiteitä kerätään

Liikkujien mielipiteet ja kokemukset liikenteen turvallisuudesta ovat tärkeä lähtötieto laadittavalle suunnitelmalle. Liikenneturvallisuuskyselyllä selvitetään ihmisten näkemyksiä liikenneturvallisuuden tilasta ja kerätään ajankohtaista tietoa paikoista, joissa liikkuminen koetaan turvattomaksi.

Kaikille avoin liikenneturvallisuuskysely verkossa päättyi 8.5.

Edistetään turvallista ja kestävää liikkumista

Turvallisen liikkumisen edistäminen perustuu järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen työhön. Turvallisuushakuinen liikennekäyttäytyminen sekä viisaat liikkumisvalinnat, kuten kävely, pyöräily, joukkoliikenne ja kimppakyydit, ovat hyväksi sekä yksilölle ja liikenneturvallisuudelle että ympäristölle. Nyt laadittavan suunnitelman tavoitteena on edistää nykyistä turvallisempaa ja vastuullisempaa liikkumista Lahdessa.

Liikenneturvallisuussuunnitelma on osa kaupungin laajempaa Lahden suunta -työtä, jossa laaditaan kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (Sustainable Urban Mobility Plan eli SUMP).

Lisätietoja

Uudenmaan ELY-keskus  / Herkko Jokela, p. 0295 021 367
Lahden kaupunki / Matti Heikkinen, p. 044 716 1031 ja Kristiina Kartimo, p. 050 559 4100
Suunnitelmaa työstää konsulttina Ramboll Finland Oy / Terhi Svenns, p. 050 358 0733