Siirry suoraan sisältöön

Liikenteen ympäristövaikutukset

Autoliikenne on merkittävin ympäristömelun lähde ja sen päästöt heikentävät ilmanlaatua. Kuljetukset voivat aiheuttaa vaaraa pohjavesille.

Autoliikenteellä on huomattavia vaikutuksia ympäristöön ja asumiseen, meihin kaikkiin. Kaupungin asukkaana voit vaikuttaa liikenteen syntymiseen. Mieti miten liikut! 

Voit antaa sähköistä palautetta kohdassa Asioi verkossa.

Melu

​Liikennemelulla on vaikutuksia ihmisen terveyteen ja ympäristön viihtyisyyteen. Moottorimeluun ja rengasmeluun voidaan vaikuttaa mm. nopeusrajoituksilla. 

Kaavoituksen yhteydessä voidaan rakennuksia sijoittaa niin, että ne suojaavat piha-alueita melulta. Joissakin tapauksissa voidaan suojaksi rakentaa meluvalleja tai -aitoja.

Meluselvityksillä kartoitetaan katumelun leviämistä. EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys pääkaduilla ja -teillä päivitettiin vuonna 2017 yhteistyössä Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tarkempaa tietoa ja yhteyshenkilön löydät oheisen linkin kautta.

Ilmanlaatu

Autoliikenteen päästöillä on suuri merkitys ilmanlaatuun, koska päästöt vapautuvat ihmisten hengityskorkeudelle. Nastarenkaat nostavat päällysteestä ilmaan runsaasti pienhiukkasia. Katupöly on jokakeväinen ongelma. Kaupunki seuraan ilmanlaatua jatkuvasti. Voit tilata ilmanlaatuvaroituksen tekstiviestinä.

Tarkempaa tietoa ja yhteyshenkilön löydät oheisen linkin kautta.

Pohjavedet

Lahdessa on merkittäviä pohjavesialueita. Vaarallisten aineiden kuljetus on kielletty Lahdessa oheiseen karttaan merkityillä väylillä. Valtatielle 12 on vuosituhannen vaihteessa tehty pohjavesisuojauksia.

Tarkempaa tietoa ja yhteyshenkilön löydät oheisen linkin kautta.