Siirry suoraan sisältöön

Pyöräilyn kehittäminen

Lahden kaupungin strategisena tavoitteena on kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön voimakas kasvu.
Ihmisiä nousemassa linja-autoon ja pyöräilijä ajamassa viereisellä pyörätiellä.

Pyöräilyn olosuhteet paranevat merkittävästi lähivuosina, kun keskustaa kehitetään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ehdoilla. Keskustassa periaatteena on, että jalankulku erotetaan pyöräilystä.

Kaupunkiin on suunnitteilla pyöräilyn pääreittejä, jotka tekevät asuinalueilta keskustaan saapumisen jouhevaksi. Pyöräilyn pääreitit erottuvat laatuvaatimuksiltaan alempitasoisista reiteistä.

Kehittämissuunnitelma

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma käsittää pyöräilyn ja jalankulun strategian sekä pyöräilyn tavoiteverkon. Lisäksi on tehty ehdotukset tavoitevuosiin 2017 ja 2025 mennessä toteutettavista toimenpiteistä.

Lahden liikennepoliittisista linjauksissa pyöräilylle ja kävelylle on annettu merkittävä rooli liikennejärjestelmässä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt linjaukset 16.5.2011.
Keskeinen kaupungin strategiaan perustuva liikennepoliittinen linjaus on, että siellä, missä liikenne ruuhkautuu tai eri tavoin liikkuvien edut ovat muutoin ristiriidassa keskenään, etusijalle laitetaan ympäristöystävälliset kulkumuodot: kävely, pyöräily ja joukkoliikenne.

Viisas liikkuminen

Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan sujuvaa, turvallista, ympäristöystävällistä, terveellistä, taloudellista ja ympäristöä säästävää liikkumista. Tavoitteena on, että yhä useampi valitsisi kulkutavaksi muun kuin omalla autolla yksin ajamisen.

Viisaasti voi liikkua tilanteesta riippuen niin jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä, kimppakyydillä ja henkilöautolla. Viisaan liikkumisen edistäminen on kaupungille kannattavaa: Autoilun väheneminen säästää katutilaa ja vähentää ruuhkia, minkä johdosta katuverkon kunnossapito- ja investointikustannukset pienenevät. Liikkuminen ylläpitää hyvää kutoa ja terveyttä, mikä edistää elämänlaatua ja pienentää terveydenhoidon kustannuksia.

Viisaan liikkumisen edistämisellä on merkittävä vaikutus myös ympäristötavoitteiden saavuttamiseen, sillä liikenne muodostaa viidenneksen hiilidioksidipäästöistä

Viisaan liikkumisen edistämistyö

Viisaan liikkumisen edistämiseen tarvitaan samanaikaisesti ihmisten asenteisiin ja taitoihin vaikuttamista, elinikäistä liikennekasvatusta sekä maankäyttöön ja liikenneympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä. Tämän vuoksi viisaan liikkumisen edistäminen kuuluu Lahden kaupungin kaikille toimialoille ja mukaan tarvitaan myös sidosryhmiä.

Lahteen on perustettu vuonna 2015 Viisaan liikkumisen ryhmä koordinoimaan ja viemään eteenpäin viisaan liikkumiseen liittyviä toimia. Ryhmään kuuluvat edustajat kaavoituksesta, kaupunkiympäristöstä ja ympäristöpalveluista sekä viestinnästä, sosiaali- ja sivistystoimesta, ja Päijät-Hämeen liitosta.

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla

Suunnittelemalla henkilöstön liikkumista työpaikat voivat merkittävästi vaikuttaa henkilöstön turvallisuuteen, hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Viisasta liikkumista edistämällä työpaikalla voidaan saavuttaa myös merkittäviä kustannussäästöjä. Laskelmien liikunta vähentää sairauspoissaoloja ja lisää hyvinvointia, minkä myötä työn tuottavuus kasvaa. Säästöjä voidaan saada aikaan myös matka- ja kiinteistökuluissa. Lisäksi työmatkaliikenteen suunnittelu on osa yrityksen yhteiskuntavastuullisesta toimintaa.