Talvipysäköintirajoitukset

Kadunvarsipysäköintiä voidaan rajoittaa lumisena talvena.

Kunnossapitosyistä kadunvarsipysäköintiä rajoitetaan talviaikaan. Rajoitus voi koskea kadun osaa ja/tai tiettyä kellonaikaa. Rajoitukset merkitään liikennemerkein. 

Rajoittamiseen ryhdytään lumitilanteen niin vaatiessa. Rajoitusten merkitsemisen hoitaa alueen urakoitsija.

Luettelo kaduista, joilla on syytä varautua talvipysäköintirajoituksiin, julkaistaan alkutalvesta.

Hoitoalueet (keskusta, pohjoinen, etelä, läntinen, itäinen) löytyvät karttapalvelusta. Alueiden rajat on merkitty karttaan punaisella.