Siirry suoraan sisältöön

Älykkään pyörätien suunnittelu

Osana CitiCAP-hanketta rakennetaan houkutteleva ja sujuva älykäs pääpyörätie Matkakeskuksesta Apilakadulle.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PublishingImages/CitiCap%20havainnekuva.png

Reitti kulkee Uudenmaankadun vartta Pohjoiselle Liipolankadulle ja edelleen Ajokadulle. Apilakadulla pyörätie yhdistyy uuteen Renkomäestä Uudenmaankadun varteen rakennettavaan pyörätiehen, joka valmistuu vaiheittain tämän vuoden ja ensi vuoden aikana. CitiCAP-pyörätien rakentaminen ajoittuu vuosille 2019 ja 2020.

CitiCAP-pyörätie toteutetaan nykyisiä väyliä leventämällä ja parantamalla. Pyörätie erotellaan jalankulusta kiviraidalla. Tulevaisuudessa pääpyörätie on tavoitteena toteuttaa kokonaan Uudenmaankadun varteen, mutta se ei ole tässä hankkeessa mahdollista käytettävissä olevan budjetin puitteissa.

CitiCAP-hankkeen rahoitus on saatu EU:n Urban Innovative Action –ohjelmasta hakemuksen mukaiselle hankesuunnitelmalle, johon sisältyy noin 2,5 kilometriä pitkän älykkään ja houkuttelevan pääpyörätien rakentaminen matkakeskuksesta Apilakadulle. Pääpyörätien toteuttamiseen on hankkeessa varattu 1,7 miljoonaa euroa.  Aiempaa sujuva ja houkutteleva pyörätie Etelä-Lahteen tukee hyvin CitiCAP-hankkeen tavoitetta mullistaa asukkaiden osallistuminen ilmastonmuutoksen hillintään. Samalla luodaan Lahteen hyvä esimerkki laadukkaasta pyöräinfrastruktuurista ja vahvistetaan käyttäjälähtöistä pyöräliikenteen suunnitteluosaamista.

CitiCAP-pyörätien älyratkaisut määritetään tarkemmin yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Älyratkaisut on tarkoituksenmukaista sijoittaa pääasiassa tavoitetilan mukaiselle pääreitille välille Pohjoinen Liipolankatu - Matkakeskus. 

 

Osa pyöräliikenteen tavoiteverkkoa

Rakennettava CitiCAP-pyörätie on osa pyöräliikenteen yleiskaavan mukaista tavoiteverkkosuunnitelmaa, joka koostuu pääreiteistä (n. 40 km) ja aluereiteistä. Pyöräilyn pääreitit tarjoavat rakentuessaan sujuvat ja nopeat pyörätiet asuinalueilta keskustaan kulkien työpaikka- tai asutuskeskittymien läpi. Aluereitit täydentävät pääreittejä, ja johtavat pääreitin läheisyydessä sijaitsevat asuinalueet pääreitille ja yhdistävät asuinalueita toisiinsa.

Pyöräilyn pääreitit erottuvat laatuvaatimuksiltaan alempitasoisista reiteistä ja ovat kaupungin yksi keino vastata tavoitteeseen lisätä pyöräilyä ja käyttäjien toiveisiin sujuvammista reiteistä. Tavoiteverkoston myötä pyöräväylästöön saadaan hierarkia, joka helpottaa verkon hahmotettavuutta käyttäjälle ja suunnistettavuutta sekä mahdollistaa kustannustehokkaan keinon tarjota parempaa laatua tulevaisuudessa muun muassa opastuksessa ja kunnossapidossa. 

Suunnittelu

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi pyörätien eteläpään katusuunnitelmat 26.3.2019.
Urakoitsija kilpailutetaan huhtikuussa, ja rakentamisen on tarkoitus alkaa kesäkuussa.

Lisätietoja