Siirry suoraan sisältöön

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä pdf-muodossa tällä sivulla.

Lisäksi suunnitelmat ovat paperikopioina nähtävänä  Lahti-Pisteessä, pääkirjaston aulassa (Kirkkokatu 31).

 

Mahdolliset muistutukset ehdotuksista on tehtävä kirjallisesti tekniselle ja ympäristölautakunnalle ja toimitettava nähtävilläoloajan kuluessa Lahti-Pisteeseen.

Ehdotuksia koskevat muistutukset voi toimittaa myös kirjaamoon sähköpostiosoitteella kirjaamo@lahti.fi siten, että viestin otsikossa mainitaan katusuunnitelman nimi.

Muistutukset voi myös postittaa osoitteeseen Tekninen ja ympäristölautakunta, Lahti-Piste, Kirkkokatu 31, 15140 Lahti


Nähtävillä ovat seuraavat katusuunnitelmaehdotukset


5.3.- 18.3.2019

Jokimaan ja Launeen kaupunginosassa

Porvoonjoentie välillä Rinteelänkatu ja Tulikukankatu

Luhdantaustakatu välillä  Patometsänkatu ja Luhdantaustanpolku

Kevyen liikenteen väylän suunnitelma Helsingintien ja Luhdantaustankadun välillä

Katusuunnitelmat liittyvät Vt12 Lahden eteläisen kehätien katujärjestelyihin.

Asemantaustan, Launeen ja Kerinkallion kaupunginosassa

Apilankatu välillä Uudenmaankatu-Ajokatu, Citicap-pyörätie plv 7-206

Pohjoinen Liipolankatu välillä Ajokatu-Launeenpuisto, Citicap-pyörätie plv 980-1250

Uudenmaankatu välillä Launeenpuisto-Harjantekijänpolku, Citicap-pyörätie plv 1250-1724

Katusuunnitelmien muutokset liittyvät CITICAP-pyörätien rakentamiseen, jolla parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä keskustan ja Launeen välillä.


Suunnitelmat ovat luonnoksia, eivät vahvistettuja katupiirustuksia