Siirry suoraan sisältöön

Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Tiehankekokonaisuuteen kuuluu valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.
Vt12 Lahden eteläinen kehätie -kartta

Asukastilaisuudet Lahdessa

Seuraava asukastilaisuus on 6.2.2019. Lisätiedot uutisesta.

Tulevat asukastilaisuudet Lahdessa järjestetään 22.5.​ ja 18.9.2019.

Hankkeen pitkä historia

Liikennevirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta ovat solmineet lähes 50 vuotta vireillä olleen hankkeen edistämisestä aiesopimuksen syksyllä 2015.

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.3.2017 hankkeen toteuttamissopimuksen yhteistyö- ja rahoitusjärjestelyineen.

Hankkeen toteutus parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta ja ohjaa läpikulkevan liikenteen pois Lahden ja Hollolan kehittyviltä keskusta-alueilta. Lisäksi kehätie tehostaa Lahden ja Hollolan maankäytön ja liikenteen kehittämismahdollisuuksia. Se luo edellytykset Nostavan ja Kujalan teollisuus- ja logistiikka-alueiden kehittämiselle ja mahdollistaa nykyisen valtatien kehittämisen maankäytön ehdoilla.

Maankäytön osalta kehittyviä alueita ovat erityisesti Lahden asemanseutu, Askon alue, Sopenkorpi sekä Hollolan keskusta-alue. Asumisviihtyvyys paranee nykyisen tien varrella, kun melu sekä päästö- ja estevaikutukset pienevät liikennemäärien laskun myötä. Päästöt ja pohjavesialueiden pilaantumisriski vähenevät myös tärkeällä Salpausselän pohjavesialueella.