Siirry suoraan sisältöön

Ohjeita tiekunnille

Tieosakkaat vastaavat tienpidosta yhdessä. He voivat toimia joko järjestäytymättömänä tienä tai järjestäytyä tiekunnaksi.

Järjestäytymättömänä tienä osakkaiden on oltava yksimielisiä ja sovittava tienpidosta keskenään. He voivat tehdä myös kirjallisen tiesopimuksen tai teettää sellaisen esimerkiksi tieisännöitsijällä.

Tiekunta on järjestäytynyt tapa hoitaa tienpitoa. Tiekunta valitsee asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten toimielimen, joka voi olla hoitokunta tai toimitsijamies. Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Tiekunta päättää asioista säännöllisesti pidettävissä kokouksissa, tarvittaessa enemmistöpäätöksillä, jolloin ne sitovat jokaista tieosakasta. Äänestäminen tapahtuu yksiköillä.

Tieyksiköiden määräytyminen

Maanmittauslaitos on julkaissut yksiköinnistä tarkat ohjeet. Tieyksiköt eli tonnikilometrit muodostuvat tienkäyttöyksikön, yksiköiden lukumäärän, painoluvun ja käytetyn matkan perusteella. Yksiköintiin (osittelu, jyvitys) käytetään yleensä tätä ohjetta. Yksinkertaisimmillaan sen voi tehdä esimerkiksi excel-taulukkona.

Yleisiä ohjeita

Suomen tieyhdistyksen yksityistiet-sivuilta löytyy paljon tietoa esimerkiksi tietojen ilmoittamisesta yksityistierekisteriin, kokouskäytännöistä, tiekunnan mallisäännöt ja erilaisia lomakkeita. Lisäksi sieltä löytyy luettelo tieyhdistyksen kouluttamista tieisännöitsijöistä.

Liikennemerkin asettaminen

Tiekunta tai osakkaat voivat asettaa liikennemerkin yksityistielle saatuaan siihen kaupungin suostumuksen, jota kaupunki ei voi ilman pätevää syytä evätä. Asia on päätettävä ensin tiekunnan kokouksessa ja sen jälkeen siitä on toimitettava hakemus mahdollisine liitteineen osoitteeseen:

Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
Maankäyttö ja aluehankkeet /Jouni Lehto
Askonkatu 2, 15100 Lahti

Ilmoitusvelvollisuus

Tiekunnan on ilmoitettava muuttuneet yhteystiedot ja tien nimen muutos Maanmittauslaitokselle ja kaupungin yksityistieasioita hoitavalle henkilöille (Jouni Lehto).