Siirry suoraan sisältöön

Tielautakunta

Lahdessa kaupungin tielautakuntana toimii tekninen ja ympäristölautakunta.

Yksityistielaissa määrättyjä tehtäviä varten kunnilla tulee olla monijäseninen toimielin, tielautakunta. Lahdessa tielautakuntana toimii tekninen ja ympäristölautakunta.  Tielautakunnan tehtävät on määrätty laissa yksityisistä teistä.

Tielautakunnan toimitus

Asiat tuodaan tielautakunnan käsiteltäväksi kirjallisella hakemuksella. Hakemus tulee jättää osoitteeseen:

Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
Kirjaamo
Askonkatu 2, 15100 Lahti.

tai sähköpostitse: kirjaamo@lahti.fi

Hakemuksesta on selkeästi käytävä ilmi mitä haetaan, mahdolliset perusteet ja yhteyshenkilön kaikki yhteystiedot.

Tielautakunnalle kuuluvia asioita ovat muun muassa tiekuntien perustamiset, yhdistämiset ja erottamiset, tienosan liittäminen tiekunnan teihin, valitukset tiekunnan kokouksen päätöksistä ja erilaiset tiekunnan ja osakkaiden väliset erimielisyydet.
Asiat päätetään toimituksessa, jonne kutsutaan asianosaiset vähintään 10 päivää ennen toimitusta postitse. Toimituksessa suoritetaan asianosaisten kuuleminen ja julistetaan päätös. Tarvittaessa lautakunta suorittaa katselmuksen paikan päällä. Toimituksesta määrätään toimitusmaksu ja siitä annetaan haluavalle valitusosoitus maaoikeuteen.

Lisätietoja:

Kaupunki on tehnyt sopimuksen Kärkölän kunnan kanssa yksityistieasioiden hoitamisesta elokuun 2016 alusta lähtien.  Kärkölässä tehtävään nimetty henkilö antaa neuvoja ja opastaa Lahden kaupungin alueella toimivia tiekuntia.  Yksityistieavustusasiat eivät kuulu tähän sopimukseen.

Heimo Mattila, Kärkölän kunta, p. 044 770 2238, heimo.mattila@karkola.fi