Siirry suoraan sisältöön

Yksityistieavustukset

Lahden kaupunki myöntää hakemuksesta vuosittain avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon. Avustushakemukset tulee jättää elokuun loppuun mennessä.
Yksityistie ja silta. Kuvaaja Jouni Lehto.

Yksityisteiden tienpidon avustaminen on kunnan vapaaehtoista harkinnanvaraista toimintaa, jonka ehdot ovat kunnan määrättävissä.

Yksityistielain  mukaan kunta päättää:

  • Yksityisen tien tienpitoon myönnettävistä avustuksista,

  • avustuksien ehdoista ja käytön valvonnasta,

  • yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi.

Jos kunta avustaa yksityisen tien kunnossapitoa tai kunta kustannuksellaan vastaa yksityisen tien kunnossapidosta, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää ilman kunnan suostumusta. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden lupa.​

Uusi yksityistielaki

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019 ja se velvoittaa yksityisteiden tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kansalliseen tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään (Digiroad).

Yksityistierekisteriin tiedot voi toimittaa Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

Digiroadiin tiedot voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@digiroad.fi. Lain edellyttämät tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot (painorajoitukset, ajokiellot ym.) löytyvät Väyläviraston sivuilta.

Tietojen toimittaminen on edellytyksenä kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle.

Vuonna 2020 maksettavat avustukset

Tekninen ja ympäristölautakunta on päättänyt 22.1.2019 § 12 kaupungin myöntämien kunnossapitoavustusten ehdot 1.1.2019 alkaen. Ohjeita hakemiseen löydät oikean reunan linkkilaatikosta.

Yhteystiedot