Siirry suoraan sisältöön

CANEMURE

Lahdessa testataan vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen.
 
Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -projekti on osa laajempaa CANEMURE eli Carbon neutral municipalities and regions (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia) -hanketta.
Lahden osahanke keskittyy siihen, kuinka voidaan kustannustehokkaasti alentaa olemassaolevan asuinrakennuskannan energiankulutusta ja ilmastopäästöjä. Pääosassa ovat Lahden Talojen peruskorjaukset ja energiatoimet.
Tavoitteena on remontoida ja seurata kymmentä taloa, joissa tehdään erilaisia jälkikäteisasennuksia sekä annetaan energianeuvontaa. Ulkopuolinen energia-asiantuntija laskee kustannustehokkuuden ja päästösäästöt. Lisäksi projektissa tehdään myös innovatiivista hankintaa. Projektin tuloksia levitetään Päijät-Hämeessä, Suomessa ja kansainvälisesti.

Kohteet ja toimenpiteet:

1) Alokkaankatu 2 (Kuriirinkatu 1): Huoneistokohtaiset anturit ja säätö.

Alokkaankatu-Kuriirinkatu

2) Hollolankatu 3: Keskitetty lämmönsäätö useista mittauspisteistä. Ennakoiva, oppiva systeemi AI kautta.

Canemure-kohde 

3) Soratie 5: Vedensäästöratkaisut ja 4) Soratie 7: Ilmastoinnin säätö

Soratie 5 ja 7


5) Takojantie 2-4: Ilmavesilämpöpumppu  

Takojantie 2

6) Borupinraitti 4: Innovatiivinen kilpailutus, jossa voi tarjota mitä vain ratkaisua (maksimihinta on tiedossa), mutta päästösäästö ratkaisee.

Canemure-kohde


7) Lehtiojan palvelutalo: Jäteveden lämmöntalteenotto

kartta

Aiemmin remontoidut, joissa seuranta ja laskenta myös:

8) Roopenkatu 3 

Roopenkatu 3
 

9) Vapaudenkatu 28

Vapaudenkatu 28

10) Huokotie 3

Huokotie kartta

Lahden osaprojekti kestää lokakuuhun 2021 saakka, mutta kulutustietojen seuranta jatkuu pidempään. Valtakunnallinen CANEMURE-hanke kestää 2018-2024.

Päijät-Hämeen maakuntaliitolla on oma osahankkeensa kokonaisuudessa: https://paijat-hame.fi/rahoitus-ja-hankkeet/yleista-rahoituksesta/paijat-hameen-liiton-omat-hankkeet/canemure/. Ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen. Suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee EU:n Life-ohjelmasta. Kansallisen hankkeen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskus.

Lisätietoja:

Pauli Piekkari, projektipäällikkö, Lahden kaupunki 
etunimi.sukunimi@lahti.fi, puh 044 482 0831
 
Elina Rantanen, ympäristöpäällikkö, Lahden Talot Oy
etunimi.sukunimi@lahdentalot.fi, puh 03 851 5748


LIFE-IP_Canemure-Finland+distext_right.pnghnsfi-CANEMURE_logo_FI_large.png

Tämän hankesivun tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.