Siirry suoraan sisältöön

Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut

Kehitämme uusia luonnonmukaisia ratkaisuja puhdistamaan hulevesien mukana vesistöihin kulkeutuvia päästöjä, kuten raskasmetalleja, ravinteita ja mikromuoveja. Samalla viemme suomalaista hulevesiosaamista kansainvälisten markkinoiden kärkeen.
Vesilätäkkö asfaltilla

Rakennetuilla alueilla sateet ja sulamisvedet kertyvät maan pinnalle, koska ne eivät pääse imeytymään maahan. Tällöin on kyse hulevedestä.

Hulevesien mukana vesistöihin kulkeutuu päästöjä kuten raskasmetalleja, ravinteita ja mikromuoveja. Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut -hankkeessa puhdistamme hulevesiä ja kehitämme hulevesien laadunhallinnan menetelmiä osana viisivuotista Smart & Clean -muutosprojektia.

Hulevesikuormitusta vähentämällä luomme parempaa elinympäristöä, kaupunkiympäristön toimivuutta ja kaupunkilaisten elämänlaatua.

Lahti ja pääkaupunkiseutu ainutlaatuisena testialueena

Yhdistämme hankkeessa kuntien, yliopistojen ja yritysten voimavarat. Rajoja rikkovan yhteistyön tuloksena Helsingin seudulle ja Lahteen syntyy Suomessa ainutlaatuinen neljän kaupungin yhteinen älykkäiden hulevesiratkaisujen testi- ja referenssialue.

Testialueella kehitetyt ja testatut ratkaisut toimivat yritysten referensseinä ja edistävät suomalaisen hulevesiosaamisen ja -ratkaisujen vientiä maailmalle.

Kansainväliset kasvunäkymät

Hulevesiliiketoiminnalla on merkittävät kansainväliset kasvunäkymät, jotka perustuvat sekä kaupungistumistrendiin että tarpeeseen ratkaista vanhojen kaupunkien hulevesihaasteita.

Hulevesien hallinta on ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta keskeinen teema erityisesti Pohjois-Euroopan kaupungeissa, sillä sateiden määrän arvioidaan lisääntyvän voimakkaasti pohjoisilla leveysasteilla. Tarve uusille, kompakteille ja luonnonmukaisille ratkaisuille on erityisesti tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla.

Hanketta toteuttavat

Kaupungit: Lahti, Espoo, Helsinki, Vantaa

Yritykset ja organisaatiot: Finavia Oyj, Sensmet Oy, Optoseven Oy, WSP Finland Oy, Sitowise Oy, Ruskon Betoni Oy, Rudus Oy, LECA Finland Oy, Bluet Oy, Rakennusbetoni- ja Elementti Oy, Luonnonvarakeskus LUKE, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Yliopistot: Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto

Hanke toteutetaan 1.1.2018–28.2.2019.

 

 

Lisätiedot

projektipäällikkö Juhani Järveläinen
juhani.jarvelainen(at)lahti.fi, p. 050 559 4083