Siirry suoraan sisältöön

Tilaisuudet

Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut -hankkeen aikana järjestämme useita sidosryhmätilaisuuksia. Yhteistyö, tiedonvaihto ja tiedon levittäminen ovat keskeinen osa hanketta.

Loppuseminaari
2019

Alkuvuodesta 2019 järjestettävässä hankkeen loppuseminaarissa esitellään kattavasti pilottikohteiden seurannan tuloksia ja johtopäätöksiä, hanketoimijoiden omia kokemuksia toteutetuista ratkaisuista sekä tunnistettuja tulevaisuuden kehitystarpeita. Lisätiedot ja ilmoittautumislinkki ilmestyvät tähän myöhemmin.

Tutustuminen Helsinki-Vantaan lentoasema-alueen hulevesitutkimukseen
20.9.2018

Aalto‐yliopiston vesilaboratoriossa käynnissä olevalla lentokenttähulevesien suodatustutkimuksella etsitään ratkaisuja erittäin mielenkiintoisen toimintaympäristön hulevesiongelmiin. Tutkimus edustaa kansainvälistä kärkeä lentokenttähulevesien käsittelyssä. Tutustumistilaisuuden jälkeen on mahdollisuus osallistua hulevesijaoston ensimmäiseen tapaamiseen. 

Vienninedistämistyöpaja
30.5.2018

Hanke järjesti yhteistyössä Suomen Vesifoorumin sekä Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön kanssa työpajan, jossa keskusteltiin konkreettisista projektimahdollisuuksista sekä suomalaisten yritysten valmiuksista lähteä mukaan kansainvälisiin vientihankkeisiin. Tilaisuuteen osallistui yli 40 Suomen johtavaa hulevesi- ja vientiasiantuntijaa eri yrityksistä ja organisaatioista. Työpajan esitykset ja yhteenvetoraportti löytyvät linkkilaatikosta.

Hankkeen kickoff -tilaisuus 31.1.2018

Miten hulevesihankkeiden tulokset saadaan
vakiintuneeksi käytännöksi kaupunkeihin, yrityksiin ja organisaatioihin? Lue kooste työpajan ryhmä- ja purkukeskusteluista.