Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus ja seuranta

Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut -hankkeessa keräämme tutkimustietoa, jota tarvitaan tuotteiden jatkokehitykseen, kaupallistamiseen ja markkinointiin.
Kävelijä ylittää katua sateessa.

Yrityksillä ja kaupungeilla on tavallisissa rakennushankkeissa harvoin resursseja toteuttaa hulevesirakenteiden yksityiskohtaista seurantaa. Hankkeen avulla meillä on mahdollisuus kerätä pilottikohteissa tutkimustietoa ratkaisujen toimivuudesta.

Mittaukset ja tutkimus luovat pohjan tulosten hyödyntämiselle

Hankkeen pilottikohteista kerätään tutkimustietoa ratkaisujen toimivuudesta. Tiedolla on keskeinen merkitys kehitettävien hulevesituotteiden ja -ratkaisujen kaupallistamisessa, jatkokehityksessä ja markkinoinnissa

Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto vastaavat tutkimuksesta ja menetelmien kehityksestä

Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto ovat yhdessä muiden osatoteuttajien kanssa suunnitelleet pilottikohteissa tehtävät mittaukset ja näytteenotto-ohjelmat. Lisäksi Helsingin yliopisto toteutti huhti-heinäkuun aikana laboratoriokokeen, jossa tutkittiin viiden eri materiaalin sekä kasvien kykyä puhdistaa hulevesiä biosuodatusrakenteissa. Kokeeseen liittyi myös professori Stephan Pflugmacher Liman (HY) tutkimusryhmä, jonka kanssa tutkittiin lisäksi mikromuovien kulkeutumista biosuodatusrakenteissa. Saatujen tulosten perustella valittiin materiaalit Lahden pilottikohteeseen Hennalan biosuodatuskentälle, joka rakennettiin valmiiksi kesällä 2018.

Tutkimusryhmä

Helsingin yliopisto
professori Heikki Setälä
FT Kirsi Kuoppamäki

Helsingin yliopisto vastaa näytteenottosuunnitelmien laatimisesta, näytteenoton ohjeistamisesta, näytteiden analysoinnista sekä tulosten tulkinnasta ja raportoinnista. 

Aalto-yliopisto
professori Harri Koivusalo
TkT Nora Sillanpää

Aalto-yliopisto osallistuu näytteenottosuunnitelmien laadintaan, vastaa mittausteknisten työkalujen kehittämisestä kuntien käyttöön sekä laatii yhteenvedon koko hankkeen seurannan tuloksista (DI-työ).