Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus ja seuranta

Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut -hankkeessa keräämme tutkimustietoa, jota tarvitaan tuotteiden jatkokehitykseen, kaupallistamiseen ja markkinointiin.
Kävelijä ylittää katua sateessa.

Yrityksillä ja kaupungeilla on tavallisissa rakennushankkeissa harvoin resursseja toteuttaa hulevesirakenteiden yksityiskohtaista seurantaa. Hankkeen avulla meillä on mahdollisuus kerätä pilottikohteissa tutkimustietoa ratkaisujen toimivuudesta. Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto vastaavat tutkimuksesta ja menetelmien kehityksestä. 

Helsingin yliopisto vastaa näytteenottosuunnitelmien laatimisesta, näytteenoton ohjeistamisesta, näytteiden analysoinnista sekä tulosten tulkinnasta ja raportoinnista. 

Aalto-yliopisto osallistuu näytteenottosuunnitelmien laadintaan, vastaa mittausteknisten työkalujen kehittämisestä kuntien käyttöön sekä laatii yhteenvedon koko hankkeen seurannan tuloksista (DI-työ).

Tutkimusryhmä

Helsingin yliopisto
professori Heikki Setälä
FT Kirsi Kuoppamäki

Aalto-yliopisto
professori Harri Koivusalo
TkT Nora Sillanpää