Jättiputkihavainnot

Oletko havainnut jättiputkia? Ilmoita siitä e-palautteella.

 Kaupungin alueella jättiputkea torjutaan erilaisin menetelmin ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Torjuntaa tehdään järjestelmällisesti ja myös yksityistonteilta maksutta asukkaiden ilmoitusten perusteella. 

Ilmoita havainnoistasi Lahden kaupungin E-palautteen kautta! Lisääthän kartalle myös esiintymän tarkan sijainnin.

Jättiputki on voimakkaasti leviävä vieraslaji, joka on alun perin tuotu Suomeen koristekasviksi. Jättiputket ovat suuria ja erittäin kilpailukykyisiä kasveja. Niitä esiintyy useissa elinympäristöissä kuten pelloilla, metsissä ja rannoilla. Laji levittäytyy tehokkaasti istutusalueiden ulkopuolelle ja valtaa alaa luonnonvaraisilta kasvilajeiltamme. 

Jättiputket ovat haitallisia myös ihmiselle, sillä kasvin erittämä neste voi auringon uv-säteilyn vaikutuksesta aiheuttaa iholla palohaavan.

Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Suomen ympäristökeskus ovat tehneet ympäristöministeriölle aloitteen jättiputkien leviämisen estämisestä. Luonnonsuojelulaissa on kielletty vieraiden kasvilajien istutus tai kylvö luontoon. 

Ympäristöministeriö voi myös antaa määräyksiä ja rajoittaa sellaisten vierasperäisten eläin- ja kasvilajien leviämistä, joiden tiedetään leviävän helposti luontoon ja aiheuttavan vahinkoa alkuperäiselle lajistolle tai haittaa ihmisten terveydelle