Siirry suoraan sisältöön

Vahvojen tekojen ympäristökaupunki

Lahden ympäristövahvuuksia ovat kiertotalous, kasvihuonekaasujen väheneminen, vähäpäästöinen joukkoliikenne ja vesiensuojelu.
Lapset katsovat pyöräilijää Aleksanterinkadulla

​Lahden tavoitteena on olla jätteetön, päästötön ja kestävän kulutuksen kaupunki vuoteen 2050 mennessä. Jo tällä hetkellä 90 prosenttia yhdyskuntajätteistä hyödynnetään energiana tai materiaalina. Kaupunginhallituksen hyväksymä Lahden ympäristöohjelma (2018) on Lahden suunta -sivuilla: https://www.lahti.fi/paatoksenteko/strategia-ja-talous/lahden-suunta.

Jätteiden kierrätys on osa kiertotaloutta, jossa etsitään vaihtoehtoja, joilla tuotteiden sisältämä energia ja materiaali voidaan tehokkaammin kierrättää ja samalla säilyttää niiden arvo. Lahti kehittää jäteosaamisesta kasvuhakuista liiketoimintaa. Tavoitteena on korkea materiaalikierrätysaste ja ympäristöhaittojen vähentäminen.

Lahti pyrkii hiilineutraaliksi kaupungiksi

Kestävän energian ja ilmastonmuutoksen toimenpidesuunnitelmassa (ns. SECAP) on 97 toimenpidettä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja hillitsemiseksi. Suurin päästövähennyspotentiaali on energiatehokkuustoimissa, paikallisen lämmön ja sähkön tuotannossa sekä sähkön ja biopolttoaineiden edistämisessä liikenteessä. 

Kestävä kaupunkiliikenne

Lahti edistää kaikkia kestävän kaupunkiliikenteen muotoja: kävelyä, pyöräilyä, julkista liikennettä. Lahden joukkoliikenne uudistettiin vuonna 2014 ja käyttöön otettiin Suomen vähäpäästöisin liikennekalusto. Yli 80 prosenttia busseista kuuluu puhtaimpaan EURO6-luokkaan. Seuraava tavoite on nostaa kestävien liikkumismuotojen osuus yli 50 %:n kulkutapaosuuksissa.

Vesiensuojelu

Kunnostettu Vesijärvi on myös yksi esimerkki Lahden ympäristösaavutuksista ja lahtelaisille rakas virkistysalue. Pohjavesien suojelu ja huleviesien käsittely ovat tärkeässä osassa maankäytön suunnittelussa.

Lahti on yhdessä suunniteltu ympäristökaupunki

Lahden kaupunki on kehittänyt jatkuvan yleiskaavatyön, joka etenee neljän vuoden sykleissä eli yleiskaava tarkistetaan valtuustokausittain. Lahden maankäytön suunnittelun toimintamalli on innovatiivinen ja valtakunnallisesti ainutlaatuinen. Asukkaiden näkökulma on vahvasti mukana maankäytön suunnittelussa ja kaupungin kehittämisessä.

Vuosittaiset ympäristökatsaukset ovat löydettävissä Ympäristön tila-sivuilta: http://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/ympariston-tila/ymparistokatsaus

Lisätiedot: Ympäristöjohtaja vs. Elina Ojala Elina.Ojala at lahti.fi +358 444826376