Siirry suoraan sisältöön

Vahvojen tekojen ympäristökaupunki

Lahden ympäristövahvuuksia ovat kiertotalous, kasvihuonekaasujen väheneminen, vähäpäästöinen joukkoliikenne ja vesiensuojelu.
Lapset katsovat pyöräilijää Aleksanterinkadulla

​Lahden tavoitteena on olla jätettä tuottamaton kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Jo tällä hetkellä 90 prosenttia jätteestä hyödynnetään energiana tai materiaalina.

Jätteiden kierrätys on osa kiertotaloutta, jossa etsitään vaihtoehtoja, joilla tuotteiden sisältämä energia ja materiaali voidaan tehokkaammin kierrättää ja samalla säilyttää niiden arvo. Lahti kehittää jäteosaamisesta kasvuhakuista liiketoimintaa. Tavoitteena on korkea materiaalikierrätysaste ja ympäristöhaittojen vähentäminen.

Lahti pyrkii hiilineutraaliksi kaupungiksi

Kestävän energian ja ilmastonmuutoksen toimenpidesuunnitelmassa (ns. SECAP) on 97 toimenpidettä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja hillitsemiseksi. Suurin päästövähennyspotentiaali on keskitetyssä energiahuollossa ja energiatehokkuustoimissa. 

Kestävä kaupunkiliikenne

Lahti edistää kaikkia kestävän kaupunkiliikenteen muotoja: kävelyä, pyöräilyä, julkista liikennettä. Lahden joukkoliikenne uudistettiin vuonna 2014 ja käyttöön otettiin Suomen vähäpäästöisin liikennekalusto. Yli 80 prosenttia busseista kuuluu puhtaimpaan EURO6-luokkaan.

Vesiensuojelu

Kunnostettu Vesijärvi on myös yksi esimerkki Lahden ympäristösaavutuksista ja lahtelaisille rakas virkistysalue.

Lahti on yhdessä suunniteltu ympäristökaupunki

Lahden kaupunki on kehittänyt jatkuvan yleiskaavatyön, joka etenee neljän vuoden sykleissä eli yleiskaava tarkistetaan valtuustokausittain. Lahden maankäytön suunnittelun toimintamalli on innovatiivinen ja valtakunnallisesti ainutlaatuinen. Asukkaiden näkökulma on vahvasti mukana maankäytön suunnittelussa ja kaupungin kehittämisessä.

Lisätiedot: Ympäristöjohtaja vs. Elina Ojala Elina.Ojala at lahti.fi +358 444826376