Siirry suoraan sisältöön

Canemure Lahti

Lahdessa kehitetään vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen.

Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -projekti on osa laajempaa CANEMURE eli Carbon neutral municipalities and regions (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia) -hanketta.
Lahden osahanke keskittyy siihen, kuinka voidaan kustannustehokkaasti alentaa olemassaolevan asuinrakennuskannan energiankulutusta ja ilmastopäästöjä. Pääosassa ovat Lahden Talojen peruskorjaukset ja energiatoimet.
–  Tämän projektin myötä voimme keskittyä entistä syvemmin jo meillä huomioituihin ympäristönäkökohtiin korjausrakentamisessa. On erittäin mielenkiintoista päästä testaamaan myös sellaisia teknisiä ratkaisuja, joita meillä ei ole aiemmin ollut käytössä. Uskomme, että projektista saamamme kokemukset kannustavat myös muita vastaavia toimijoita panostamaan kiinteistöjensä energiatehokkuuden parantamiseen, toteaa kiinteistötarkastaja Elina Rantanen Lahden Taloista.
Tavoitteena on remontoida ja seurata kymmentä taloa, joissa tehdään erilaisia jälkikäteisasennuksia sekä annetaan energianeuvontaa. Ulkopuolinen energia-asiantuntija laskee kustannustehokkuuden ja päästösäästöt. Lisäksi projektissa tehdään myös innovatiivista hankintaa. Projektin tuloksia levitetään Päijät-Hämeessä, Suomessa ja kansainvälisesti.

Kohteet:

1) Alokkaankatu 2 (Kuriirinkatu 1)

Alokkaankatu-Kuriirinkatu

2) Hollolankatu 3

Canemure-kohde 

3) Soratie 5 ja 4) Soratie 7

Soratie 5 ja 7


5) Takojantie 2-4

Takojantie 2

6) Borupinraitti 4

Canemure-kohde


7) Lehtiojan palvelutalo

kartta

Aiemmin remontoidut, joissa seuranta ja laskenta myös:

8) Roopenkatu 3 

Roopenkatu 3
 

9) Vapaudenkatu 28

Vapaudenkatu 28

10) Huokotie 3

Huokotie kartta

Lahden osaprojekti kestää lokakuuhun 2021 saakka, mutta kulutustietojen seuranta jatkuu pidempään. Valtakunnallinen CANEMURE-hanke kestää 2018-2024.

Päijät-Hämeen maakuntaliitolla on oma osahankkeensa kokonaisuudessa: https://paijat-hame.fi/rahoitus-ja-hankkeet/yleista-rahoituksesta/paijat-hameen-liiton-omat-hankkeet/canemure/. Ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen. Suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee EU:n Life-ohjelmasta. Kansallisen hankkeen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskus.

Lisätietoja

Hankekoodi: LIFE 17 IPC / FI/ 00 0002 CANEMURE

Projektipäällikkö Pauli Piekkari, pauli.piekkari at lahti.fi, puh 044 482 0831 kuva
Lahden Talot: kiinteistötarkastaja Elina Rantanen, elina.rantanen at lahdentalot.fi, puh 03 851 5748