Siirry suoraan sisältöön

Hulevesien hallinta paranee

Lahden kaupunkikonserni toteuttaa parhaillaan hanketta, joka vähentää huomattavasti Vesijärven hulevesikuormitusta. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö, ja se on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista.
Kariston asuinalueella hulevedet on ohjattu lampimaisiin hulevesialtaisiin puistoihin asutuksen keskelle.


Hulevesien hallintaa kustannustehokkailla hybridiratkaisuilla
-hankkeen konkreettinen päästövähennystavoite on puolittaa Lahden keskusta-alueen hulevesien fosforikuormitus Vesijärveen.

Hanketta toteuttavat kaupunkikonsernin kanssa yhteistyössä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018.

Keskusta-alueen hulevedet ovat nykyisellään merkittävä Enonselän kuormittaja sekä ravinteiden että haitallisten raskasmetallien osalta.

Hulevesien käsittely tehostuu

Keskustan hulevesien käsittelyä tehostetaan Ranta-Kartanon alueelle perustettavilla hajautetuilla järjestelmillä kuten viherpainanteilla ja -katoilla sekä imeytys- ja viivytysaltailla.

Osa hulevesistä on lisäksi tarkoitus siirtää käsiteltäväksi Lahti Aqua Oy:n rakenteilla olevalla varaviemärillä Hennalaan rakennettavaan hulevesien käsittelyjärjestelmään. Siinä hyödynnetään mahdollisimman paljon uusia luonnonmukaisia käsittelyratkaisuja kuten biosuodatusta.

Käytännössä Ranta-Kartanon ja Hennalan alueiden hulevesijärjestelmät yhdistetään hankkeessa yhdeksi hallintakokonaisuudeksi.

Hallitusohjelman kärkihanke

Hankkeessa hyödynnetään paikallisten toimijoiden hulevesiosaamista, minkä lisäksi se toimii tuotekehitysympäristönä hulevesien hallinnan ja ravinteiden kierrätyksen ratkaisuissa. Hankkeen kuluessa tutkitaan lisäksi uusien hulevesien hallintarakenteiden toimintaa ja tuetaan siten käytännön hulevesisuunnittelua myös tulevaisuudessa.

Hanke on valittu yhdeksi vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa edistäväksi hallitusohjelman kärkihankkeeksi. Ympäristöministeriö on myöntänyt sen toteuttamiseen 300 000 euron valtionavustuksen.

Lisätiedot