Siirry suoraan sisältöön

Ilmastonmuutokseen varautuminen

Lahden ilmasto on jo lämmennyt noin kaksi astetta 1960-luvun alusta. Lämpeneminen on tapahtunut etenkin talvikuukausina. Lisäksi ääri-ilmiöt muuttuvat todennäköisemmiksi. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi tarvitaan sopeutumisen toimia niin kaupungin omissa yksiköissä kuin yrityksissä ja taloyhtiöissä.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoSite/PublishingImages/LahtiLaune_vuodenkeskil%C3%A4mp%C3%B6tila1961-2015_AchimDrebs.jpg

Lahti on mukana EU:n kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasitoumuksessa vuoteen 2030 (Covenant of Mayors). Sen osana tulee toteuttaa ilmastonmuutoksen riskien ja haavoittuvuuksien arviointi ja laatia ilmastonmuutoksen sopetumisen ohjelma. Ohjelma laaditaan 2018-19 aikana. Lisäksi tarvitaan aktiivisia kestävän energian ja ilmastonmuutoksen hillinnän toimia.

Lahti on toiminut useissa ilmastonmuutoksen varautumisen hankkeissa etenkin 2010-luvulla, mm.Ilkka- ja EU:n Climate Adapt-hankkeet. Lahden Hulevesiohjelma on laadittu jo 2011.

Lahti oli EU:n Resin 2 -hankkeessa (Climate resilient cities and infrastructures) oppijakaupunkina 2016-18. Lahti otti käyttöön hankkeessa kehitetyn riskien ja haavoittuvuuksien arvioinnin IVAVIA-työkalun.

Lisätietoja

kestävän kehityksen koordinaattori Eira Rosberg
eira.rosberg-airaksinen (at) lahti.fi, puh. 044 4163499