Siirry suoraan sisältöön

Ilmastonmuutokseen varautuminen

Lahden ilmasto on jo lämmennyt noin kaksi astetta. Lämpenemisen lisäksi sademäärät muuttuvat ja ääri-ilmiöt muuttuvat todennäköisemmiksi. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi tarvitaan sopeutumisen toimia niin kaupungin omissa yksiköissä kuin yrityksissä ja taloyhtiöissä.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoSite/PublishingImages/LahtiLaune_vuodenkeskil%C3%A4mp%C3%B6tila1961-2015_AchimDrebs.jpg

Lahti on mukana EU:n kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasitoumuksessa vuoteen 2030 (Covenant of Mayors). Sen osana tulee toteuttaa ilmastonmuutoksen riskien ja haavoittuvuuksien arviointi ja laatia ilmastonmuutoksen sopetumisen ohjelma. Lisäksi tarvitaan aktiivisia kestävän energian ja ilmastonmuutoksen hillinnän toimia.

Lahti on toiminut useissa ilmastonmuutoksen varautumisen hankkeissa etenkin 2010-luvulla, mm.Ilkka- ja EU:n Climate Adapt-hankkeet. Lahden Hulevesiohjelma on laadittu jo 2011.

Parhaillaan Lahti on EU:n Resin 2 -hankkeessa (Climate resilient cities and infrastructures)oppijakaupunkina. Olemme ottaneet käyttöön hankkeessa kehitetyn riskien ja haavoittuvuuksien arvioinnin IVAVIA-työkalun. Arviointi toteutetaan osallistuvalla menetelyllä ja prosessissa sidosryhmät ja asukkaat voivat kommentoida kaavioita syksyn 2018 aikana.

Lisätietoja

kestävän kehityksen koordinaattori Eira Rosberg
eira.rosberg-airaksinen (at) lahti.fi, puh. 044 4163499

ympäristönsuojelusuunnittelija Timo Permanto
timo.permanto (at) lahti.fi , puh. 050 5594054