Siirry suoraan sisältöön

Ilmastonmuutokseen varautuminen

Lahden ilmasto on jo lämmennyt noin kaksi astetta 1960-luvun alusta. Lämpeneminen on tapahtunut etenkin talvikuukausina. Lisäksi ääri-ilmiöt muuttuvat todennäköisemmiksi. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi tarvitaan sopeutumisen toimia niin kaupungin omissa yksiköissä kuin yrityksissä ja taloyhtiöissä.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoSite/PublishingImages/LahtiLaune_vuodenkeskil%C3%A4mp%C3%B6tila1961-2015_AchimDrebs.jpg

Lahti on mukana EU:n kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasitoumuksessa vuoteen 2030 (Covenant of Mayors). Sen osana tulee toteuttaa ilmastonmuutoksen riskien ja haavoittuvuuksien arviointi ja laatia ilmastonmuutoksen sopetumisen ohjelma. Lisäksi tarvitaan aktiivisia kestävän energian ja ilmastonmuutoksen hillinnän toimia. Ohjelma ja toimenpiteet on hyväksytty 6/2019. 

Lahti on toiminut useissa ilmastonmuutoksen varautumisen hankkeissa etenkin 2010-luvulla, mm.Ilkka- ja EU:n Climate Adapt-hankkeet. Lahden Hulevesiohjelma on laadittu jo 2011.

Lahti oli EU:n Resin 2 -hankkeessa (Climate resilient cities and infrastructures) oppijakaupunkina 2016-18. Lahti otti käyttöön hankkeessa kehitetyn riskien ja haavoittuvuuksien arvioinnin IVAVIA-työkalun.

Lisätietoja

kestävän kehityksen koordinaattori Eira Rosberg
eira.rosberg-airaksinen (at) lahti.fi, puh. 044 4163499