Siirry suoraan sisältöön

Hiljaiset alueet

Hiljaisuus on suhteellista ja kokemuksellista. Alueet, joilla melutasot jäävät alle 45 desibelin, on tulkittu hiljaisiksi alueiksi.

Hiljaisten alueiden selvitys on tehty Lahden kaupungin toimeksiannosta. Tehtävänä oli päivittää vuonna 2010 tehty vastaava selvitys (Sito, 2010). Pohjana työlle oli 2017 laadittu Lahden kaupungin meluselvitys, joka tehtiin EU:n ympäristömeludirektiivin perusteella.

Vuoden 2010 jälkeen mm. Nastolan alue on liitetty Lahden kaupunkiin. Myöskin melusta on uutta tietoa, kun koko kaupungin kattava meluselvitys on laadittu EU:n meludirektiivin edellyttämässä laajuudessa vuosina 2012 ja 2017. Selvitys on tehty paikkatietomenetelmin, lisäksi on tehty tarkentavia melumittauksia 4 kohdassa kaupungin alueella. 

Hiljaisia alueita tunnistettiin 81 kpl. Pääosalla alueista melutasot ovat alle 45 dB. Erikseen on mainittu, mikäli joillakin alueilla melutason on mittausten tai asiantuntija-arvion perusteella arvioitu olevan alle 40 dB. 

Kaikkien hiljaisten alueiden kokonaispinta-ala on noin 30 800 hehtaaria. Lahden kaupungin maapinta-ala on 459,47 km2 eli 45 947 hehtaaria. Näin ollen 67 % maapinta-alasta kuuluu hiljaisiin alueisiin. Huomattava osa hiljaisten alueiden pinta-alasta muodostuu laajoista maa- ja metsäalueista entisen Nastolan alueella.

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Saarola

Kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski