Siirry suoraan sisältöön

Meluselvitykset

Liikenteen  meluvaikutukset tutkitaan aina asemakaavoituksen yhteydessä, jos kaavoitettavan alueen läheisyydessä on runsasliikenteisiä väyliä. Ympäristömeludirektiivin edellyttämän kaupunkikohtainen meluselvitys tehdään viiden vuoden välein.

EU:n ympäristömeludirektiivi velvoittaa yli 100 000 asukkaan kuntia tekemään melualueselvityksen viiden vuoden välein. Liikennevirasto on velvoitettu tekemään melukartoituksen kaikista teistä, joiden liikennemäärä vuodessa on yli 3 miljoonaa ajoneuvoa ja kaikista rautateistä, joiden junamäärä on yli 30 000 vuodessa.

Meluselvityksessä huomioidaan tieliikenteen, raideliikenteen ja teollisuuden melu. Vuoden sisällä melualueselvityksen valmistumisesta on laadittava meluntorjunnan toimintasuunnitelma.

EU-meluselvitys ja kansallinen laskenta 2017

Kolmannen vaiheen EU-meluselvitys käynnistettiin syksyllä 2016 ja se valmistui 2017. Selvitys laadittiin yhdessä Liikenneviraston kanssa ja käytössä oli uusi Cnossos-malli. Samassa yhteydessä laadittiin jälleen meluselvitys myös kansallisilla arvoilla, joita käytetään maankäytön suunnittelussa. Meluselvitykset eroavat toisistaan laskentakorkeudessa, joka EU-meluselvityksessä on 4 m ja kansallisessa selvityksessä 2 m.

Kaupunki on kasvanut edellisestä selvityksestä (2012) Nastolan verran. Moottoritietä (vt4), valtatietä 12, maantietä 312 ja päärataa on nyt mukana merkittävästi enemmän. Katumelua mallinnettiin 70 kilometrin matkalta, maanteitä 116 km ja rataa 34 km.

Meluselvitykseen perustuva viiden vuoden toimintasuunnitelma on laadittava kesäkuun loppuun 2018 mennessä.

Yhteystiedot

ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Saarola
kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski
liikennesuunnittelupäällikkö Tarja Tolvanen-Valkeapää

etunimi.sukunimi(at)ahti.fi