Meluselvitykset

Liikenteen  meluvaikutukset tutkitaan aina asemakaavoituksen yhteydessä, jos kaavoitettavan alueen läheisyydessä on runsasliikenteisiä väyliä. Seuraavan ympäristömeludirektiivin edellyttämän kaupunkikohtaisen meluselvityksen laatiminen on käynnistetty ja se valmistuu vuonna 2017.

EU-meludirektiivi velvoittaa yli 100 000 asukkaan kuntia tekemään melualueselvityksen viiden vuoden välein.

Meluselvityksessä huomioidaan tieliikenteen, raideliikenteen ja teollisuuden melu. Vuoden sisällä melualueselvityksen valmistumisesta on laadittava meluntorjunnan toimintasuunnitelma. Selvitys tehtiin Lahdessa viimeksi vuonna 2012. Selvitys laadittiin yhdessä Liikenneviraston kanssa.

Tulosten perusteella Lahden kaupungin 102 000 asukkaasta 29% (29 700) altistuu tieliikenteestä aiheutuvalle yli 55 dB:n vuorokausimelutasolle Lden. Meluisimmat alueet sijoittuivat keskustaan sekä vilkkaimpien liikenneväylien varrelle.

EU-meluselvitys 2017

Kolmannen vaiheen EU-meluselvitys käynnistetty syksyllä 2016 ja se on valmiina vuonna 2017. Kaupunki on kasvanut tällä välin Nastolan verran. Moottoritietä (vt4), valtatietä 12, maantietä 312 ja päärataa on nyt mukana merkittävästi enemmän. Katumelua mallinnetaan 70 kilometrin matkalta, maanteitä 116 km ja rataa 34 km.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Saarola

Kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski

Suunnitteluinsinööri Tarja Tolvanen-Valkeapää