Siirry suoraan sisältöön

Ympäristömelun lähteet

Melua aiheutuu tie- ja raideliikenteestä, teollisuudesta, rakentamisesta, tilapäisistä toiminnoista ja tapahtumista sekä vapaa-ajan toiminnasta (moottoriurheilu, ammunta tai erilaiset yleisötapahtumat).

​Ympäristömelu on tärkeimpiä tekijöitä, joka heikentää elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä. Jatkuvana altisteena ympäristömelu on haitallista ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Ympäristömelulle altistuvien kansalaisten määrän ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa, mikäli meluntorjuntatoimia ei lisätä.

Suurin yksittäinen melua aiheuttava tekijä Lahdessa on tie- ja katuliikenne. Liikennemelu on suurinta vilkkaiden teiden ja katujen varsilla. Karkeasti 30% lahtelaisista asuu alueilla, joissa tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB. Ajoneuvojen moottori- ja rengasmelua on vähennetty kansainvälisillä säädöksillä. Hiljaiset pinnoitteet ja nopeusrajoitusten alentaminen sekä meluesteet vähentävät liikennemelua.

Teollisuuden melua vähennetään ympäristölupiin liitetyillä meluntorjuntavelvoitteilla.

Paikallisesti erityisen häiritsevää voi olla erilaisten laitosten, rakennus- ja korjaustöiden sekä yleisötilaisuuksien melu. Tällaisista toiminnoista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Lahden ympäristöpalveluille. Näitä toimintoja säädellään myös kaupungin ympäristönsuojelumääräyksillä.