Siirry suoraan sisältöön

Vesistöt ja kalastus

Lahden alue kuuluu Salpausselän pohjoispuoliselta osaltaan Kymijoen vesistöön ja eteläpuoliselta osalta Porvoonjoen vesistöön. Salpausselän pohjoispuolella sijaitsee Päijänteeseen laskeva Vesijärvi sekä Arrajärven kautta Kymijokeen laskeva järviketju lukuisine järvineen ja niitä yhdistävine virtavesineen. Salpausselän eteläpuolella on lähinnä Porvoonjoen vesistön latvavesiä.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoSite/PublishingImages/lampi.jpg

Taajamatoiminnot, voimakas rantarakentaminen ja maatalouden hajakuormitus ovat heikentäneet vesistöjen ekologista tilaa ja virkistyskäyttökelpoisuutta. Lahden alueella on jo useamman vuosikymmenen ajan tehty tuloksekasta työtä järvien veden laadun hyväksi.

Tavoitteiden laadinnassa lähtökohtana ovat olleet EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi vuodelta 2000 sekä sen toteuttamiseksi laaditut kansalliset vesienhoidon tavoitteet. Tavoitteena on vähintään hyvän ekologisen tilan saavuttaminen kullekin vesimuodostumalle määritetyn tavoiteaikataulun puitteissa.

Lahden ympäristöpalvelut seuraa vesistöjen vedenlaatua ja vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta vesistönäytteenotoin. Ympäristöpalvelut on aktiivinen toimija vesistöjen hoito- ja kunnostushankkeissa. Lahden ympäristöpalvelut hoitaa kalastusasiat Vesijärven Enonselällä kaupungin alueella (noin 1 100 ha).