Siirry suoraan sisältöön

Vesienhoito ja vesistötoimenpiteiden lupa-asiat

Lahden ympäristöpalvelut on aktiivisesti mukana Vesijärvisäätiön koordinoimassa Vesijärven hoitotyössä, muissa yleishyödyllisissä vesistökunnostushankkeissa sekä vesistöjen hoitotoimenpiteissä eri puolella Lahtea.
Ihmisiä soutuveneessä järvellä.

​Vesijärvellä ympäristöpalvelut vastaa mm. hoitokalastusten järjestämisestä. Vesistöjen kunnostus- ja hoitotöiden tavoitteena on vesistöjen hyvä ekologinen tila sekä virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaaminen.

Vesienhoito

Ympäristöpalvelut on ollut mukana mm. virtavesikunnostuksissa, vesistökuormituksen vähentämiseen tähtäävissä kosteikkorakentamishankkeissa, niitoissa ja hoitokalastuksissa. Ympäristöpalvelut voi antaa monenlaista apua vesienhoitoon liittyvissä hankkeissa ja joissain tapauksissa myös avustaa rahallisesti paikallisia toimijoita vesistökunnostushankkeissa.

Vesistötoimenpiteiden lupa-asiat

Kunnan ympäristöviranomainen ja ELY-keskus ovat vesilaissa nimettyjä valvovia viranomaisia. Koneellisista vesirakennustöistä (esim. ruoppaus, niitto) on aina tehtävä ilmoitus ELY-keskukseen vähintään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Voit ilmoittaa vesirakennustyöstä ELY-keskukseen sivun linkeistä löytyvällä sähköisellä lomakkeella. ELY-keskus arvioi ilmoituksen perusteella tarvitseeko toimenpide aluehallintoviraston luvan.

Yhteystiedot

Matti Kotakorpi
vesiensuojelusuunnittelija 
kalastusasiat, vesistökunnostusasiat
p. 050 539 1696

 

 

 • Hoitokalastus

  Hoitokalastussaalista

 • Myllylammen pato

  Myllylammen pato

 • Sammalsillansuon kosteikko

  Sammalsillansuon vesiensuojelukosteikko vähentää Sylvöjärven ravinnekuormitusta

 • Purailanviepä

  Vesijärveen laskevan Purailanviepän laskeutusaltaan tyhjennys

 • Purokunnostus

  Kivimateriaalin kuljetus käynnissä Hammonjoen purokunnostuksessa 2015

 • Kymijärvi

  Kymijärven alusveden pumppausputken asennus