Siirry suoraan sisältöön

Lahti haastaa yritykset mukaan ilmastopäästöjen pienentämiseen

Lahden kaupungilla on mittava tavoite: alueen kasvihuonekaasupäästöjen pudottaminen kestävälle tasolle. Kaupungin omilla toimilla voidaan kuitenkin vaikuttaa vain osaan kaupungin alueen päästöistä. Siksi kaikkein, myös yritysten, toimia tarvitaan.

​​Lahden kaupunki tarjoaa yrityksille mahdollisuutta ilmastokumppanuuteen yhteistyössä Ladecin ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Haasteeseen vastaaminen tarkoittaa, että yritys sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä. Yrityksen tavoitteet (2-4 tavoitetta) määritellään kuitenkin joustavasti yrityksessä. Liittyminen Cleantech Finlandiin voi olla yksi teko, mutta ei pakollinen osa ilmastokumppanuutta.

Alkukartoituksen tekemiseen, ilmastolaskentaan ja myös seurantaan on tarjolla apua: LAMK ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijat voivat auttaa yritystä alkukartoituksen tekemisessä ja antavat tehdyn ilmastolaskennan perusteella ehdotuksia päästövähennystoimista.

Kaupunginjohtajan allekirjoittamaa ilmastositoumusta voi käyttää viestinnässsä, Cleantech Finlandiin liittyessä todistuksena vastuullisuudesta, tai sitä voi käyttää muuna todistuksena ympäristövastuullisuudesta.

Ilmastokumppaneita ovat: 

Green Star Hotel, Lahti sitoutuu vähentämään ruokahävikkiä, jätemäärää ja muuta hävikkiä 20 %, kannustamaan henkilökuntaa kestävään työmatkaliikkumiseen, vähentämään hotellin vedenkulutusta 20 % sekä osoittamaan oman toiminnan hiilijalanjäljen pienuuden myös asiakkaille.

Sinuhe Oy  sitoutuu toimittamaan biojätteet bioetanolin tuotantoon, kilpailuttamaan ja vaihtamaan vihreään sähköön ja energiatehokkuustoimilla ja osittaisella vaihdolla vihreään sähköön tavoitellaan 15 % pudotusta kokonaispäästöissä.

Vaparin Hanhi Oy sitoutuu  luopumaan muovipilleistä kokonaan ja vähentämään muita kertakäyttötuotteita 90 %, lisäämään henkilökunnan pyöräilyä, tehostamaan jätteiden lajittelua erityisesti paperin, muovin ja biojätteen osalta ottamalla käyttöön erilliset astiat myös baaritiskillä näille. Sekä pienentämään sähkön kulutusta ja kilpailuttamaan vihreän sähkön.

MANNA ry. on asettanut tavoitteekseen sähkön kulutuksen pienentämisen sekä kilpailuttamisen vihreään sähköön. Tavoitteena on myös vähentää syntyvän sekajätteen määrää sekä henkilöautoliikennettä.  

Purkupiha Oy on asettanut seuraavat tavoitteet: kuljetusten optimointi, purkukohteista saatujen kalusteiden ja laitteiden uusiokäytön lisääminen sekä laitoksella vastaanotettavien ja kierrätettävien materiaalien määrän kasvattaminen. 

Suomen Rakennustyöpalvelu Oy:n tavoitteena on tehostaa rakennusjätteen lajittelua, lisätä joutsenmerkittyjen tuotteiden käyttöä sekä vähentää autoliikennettä.

Production Softwaren sitoumuksina on liittyminen Cleantech Finland -verkostoon, etäkokousten käyttäminen aina, kun mahdollista ja junan suosiminen henkilöauton sijaan, etenkin Helsingin suuntaan. Näillä toimilla yrityksen tavoite on,​ että henkilöautokilometrejä vähennetään ainakin 20 % seuraavan kahden vuoden aikana. Pitkän tähtäimen tavoitteena on yrityksen käytössä olevien autojen vaihtaminen joko sähkö- tai biokaasukäyttöisiksi.

Mainostoimisto MBE on asettanut seuraavat tavoitteet: Cleantech Finland -verkostoon hakeminen, tulostusmäärän vähentäminen 2 vuoden aikana 10 %, autoilun päästöjen vähentäminen suosimalla joukkoliikennettä ja etäkokouksia sekä valitsemalla autohankinnoissa pienipäästöisiä autoja sekä ajamalla taloudellisesti.

Karlux Oy on asettanut seuraavat tavoitteet: LED-moduulituotteiden myyntiä kasvatetaan 70 %:iin kokonaismyynnistä vuonna 2016, tehostetaan toimitusketjua tehtaalta tukkuihin, uuden tehtaan hankinnassa pyritään energiatehokkaisiin ratkaisuihin, uusien tuotantotilojen sähkösopimus tehdään mahdollisesti vähäpäästöisestä sähköstä ja jätteiden lajitteluun panostetaan hankkimalla lajittelua helpottavat keräysastiat ja lajitteluohjeet myös toimistotiloihin. 

Lisätiedot

kestävän kehityksen koordinaattori Eira Rosberg
eira.rosberg-airaksinen(at)lahti.fi, p. 044 4163499