Siirry suoraan sisältöön

Mitä on ilmastokumppanuus

Lahden kaupungilla on mittava tavoite: alueen kasvihuonekaasupäästöjen pudottaminen kestävälle tasolle. Kaupungin omilla toimilla voidaan kuitenkin vaikuttaa vain osaan kaupungin alueen päästöistä. Siksi kaikkein, myös yritysten, toimia tarvitaan.
logo Teemme ilmastotyötä

​​Lahden kaupunki tarjoaa yrityksille mahdollisuutta ilmastokumppanuuteen yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Ilmastokumppanuus tarkoittaa, että yritys sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä. Kaupunki sitoutuu tavoittelemaan hiilineutraaliutta ja kiertotalouden edelläkävijyyttä.

Yrityksen tavoitteet (2-4 tavoitetta) määritellään joustavasti yrityksessä. Esimerkiksi liittyminen Cleantech Finlandiin voi olla yksi teko, vaihtaminen vihreään sähköön toinen. 

Alkukartoituksen tekemiseen ja ilmastolaskentaan on tarjolla apua: LAMK ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijat voivat tehdä alkukartoituksen ja antaa tehdyn ilmastolaskennan perusteella ehdotuksia päästövähennystoimista. Yritys voi myös käyttää aiempaa esim. konsultilla teetettyä laskelmaa.

Kaupunginjohtajan allekirjoittamaa ilmastositoumusta voi käyttää viestinnässsä tai todistuksena vastuullisuudesta. Ilmastokumppanuus-toimintatavan etuna on keveys ja joustavuus: mukaan lähteminen on maksutonta ja toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja itse asetettujen tavoitteiden noudattamiseen ja päivittämiseen. Myös päivittämiseen ja tilanteen uudelleenlaskentaan on saatavissa amk-opiskelijoiden apua. 

Ilmastokumppaneita ovat: 

Kauppakeskus Trio / Citycon Finland Oy, joka sitoutuu asentamaan aurinkovoimaa Trion katolle ja viestimään siitä asiakkaille, vaihtamaan vuokralaisten kulutussähkö sertifioituun vihreään sähköön, pyrkimään pyöräpaikkojen lisäämiseen asiakkaille ja henkilökunanlle sekä tarjoamaan opinnäytetyö- ja projektityöaiheita LAB-kiertotalousväylän opiskelijoille.

Lahden Aluetaksi Oy sitoutuu vähentämään autojen päästöjä: vähäpäästöisen taksin CO2-päästöt saavat olla eneintään 100g/km, tekemään vähäpäästöisistä takseista näkyviä ja helppoja valita, käyttämään kiertotalouden periaatteiden mukaisia työvaatteita sekä toimimaan Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hankkeen kumppanina. 

Green Star Hotel, Lahti sitoutuu vähentämään ruokahävikkiä, jätemäärää ja muuta hävikkiä 20 %, kannustamaan henkilökuntaa kestävään työmatkaliikkumiseen, vähentämään hotellin vedenkulutusta 20 % sekä osoittamaan oman toiminnan hiilijalanjäljen pienuuden myös asiakkaille.

Sinuhe Oy  sitoutuu toimittamaan biojätteet bioetanolin tuotantoon, kilpailuttamaan ja vaihtamaan vihreään sähköön ja energiatehokkuustoimilla ja osittaisella vaihdolla vihreään sähköön tavoitellaan 15 % pudotusta kokonaispäästöissä.

Vaparin Hanhi Oy sitoutuu  luopumaan muovipilleistä kokonaan ja vähentämään muita kertakäyttötuotteita 90 %, lisäämään henkilökunnan pyöräilyä, tehostamaan jätteiden lajittelua erityisesti paperin, muovin ja biojätteen osalta ottamalla käyttöön erilliset astiat myös baaritiskillä näille. Sekä pienentämään sähkön kulutusta ja kilpailuttamaan vihreän sähkön.

MANNA ry. on asettanut tavoitteekseen sähkön kulutuksen pienentämisen sekä kilpailuttamisen vihreään sähköön. Tavoitteena on myös vähentää syntyvän sekajätteen määrää sekä henkilöautoliikennettä.  

Purkupiha Oy on asettanut seuraavat tavoitteet: kuljetusten optimointi, purkukohteista saatujen kalusteiden ja laitteiden uusiokäytön lisääminen sekä laitoksella vastaanotettavien ja kierrätettävien materiaalien määrän kasvattaminen. 

Suomen Rakennustyöpalvelu Oy:n tavoitteena on tehostaa rakennusjätteen lajittelua, lisätä joutsenmerkittyjen tuotteiden käyttöä sekä vähentää autoliikennettä.

Production Softwaren sitoumuksina on liittyminen Cleantech Finland -verkostoon, etäkokousten käyttäminen aina, kun mahdollista ja junan suosiminen henkilöauton sijaan, etenkin Helsingin suuntaan. Näillä toimilla yrityksen tavoite on,​ että henkilöautokilometrejä vähennetään ainakin 20 % seuraavan kahden vuoden aikana. Pitkän tähtäimen tavoitteena on yrityksen käytössä olevien autojen vaihtaminen joko sähkö- tai biokaasukäyttöisiksi.

Mainostoimisto MBE on asettanut seuraavat tavoitteet: Cleantech Finland -verkostoon hakeminen, tulostusmäärän vähentäminen 2 vuoden aikana 10 %, autoilun päästöjen vähentäminen suosimalla joukkoliikennettä ja etäkokouksia sekä valitsemalla autohankinnoissa pienipäästöisiä autoja sekä ajamalla taloudellisesti.

Karlux Oy on asettanut seuraavat tavoitteet: LED-moduulituotteiden myyntiä kasvatetaan 70 %:iin kokonaismyynnistä vuonna 2016, tehostetaan toimitusketjua tehtaalta tukkuihin, uuden tehtaan hankinnassa pyritään energiatehokkaisiin ratkaisuihin, uusien tuotantotilojen sähkösopimus tehdään mahdollisesti vähäpäästöisestä sähköstä ja jätteiden lajitteluun panostetaan hankkimalla lajittelua helpottavat keräysastiat ja lajitteluohjeet myös toimistotiloihin. 

Lisätiedot

Kestävän kehityksen koordinaattori Eira Rosberg
eira.rosberg-airaksinen(at)lahti.fi, p. 044 4163499