Lähiluonnosta hyvinvointia nuorille

Luonnon hyvinvointia lisäävästä merkityksestä tiedetään jo paljon. Nyt Lahdessa halutaan tarjota erityisesti nuorille mahdollisuutta mennä ohjatusti luontoon.

​Lahden tekninen ja ympäristötoimiala on mukana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Mun juttu - meidän tulevaisuus –hankkeessa, jossa edistetään nuorten oman jutun löytämistä mm. taiteen, retkeilyn ja elämyspedagogiikan keinoin.

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen, kahdeksan organisaation yhteinen hanke
  • Rahoittava viranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kokonaisbudjetti 1,6 milj. euroa
  • Toteutusaika 1.8.2015 – 31.12.2017
  • Päätoteuttajana Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut ja Lahden Yliopistokampus
  • Lahden tekninen ja ympäristötoimiala yksi osatoteuttajista
  • Kohderyhmänä 15 – 29 –vuotiaat nuoret ja nuorten parissa toimivat ammattilaiset

Lähiluonnosta hyvinvointia nuorille

Lahden kaupungin hankeosuudessa vahvistetaan nuorten luontosuhdetta ja samalla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia viemällä heitä luontoretkille. Nuoret pääsevät itse osallistumaan retkien suunnitteluun. Retkillä he tutustuvat Lahden lähiluontokohteisiin ja toivottavasti innostuvat jatkossakin lähtemään luontoon.

Nuorille tarjotaan mahdollisuutta osallistua kansainväliseen luontoleiriin Lahdessa. Lisäksi kartoitamme nuorten käyttämiä lähiluontoalueita sekä kokeilemme pelillisiä menetelmiä nuorten osallisuuden vahvistamiseksi.

Yhteystiedot

Projektisuunnittelija Kati Komulainen
P. 044 416 3136, kati.komulainen(at)lahti.fi