Siirry suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Lahden ympäristöpalvelut sekä rakennus- ja ympäristölupalautakunta käsittelevät erilaisia lupia ja ilmoituksia.

Ympäristölupa edellytetään ympäristönsuojelulaissa luetelluilta pilaantumisen vaaraa aiheuttavilta toiminnoilta ennen toiminnan aloittamista. Osa ympäristöluvanvaraisista toiminnoista on siirretty kevyempään rekisteröintimenettelyyn. Erityisen häiritsevästä melusta tai tärinästä tulee tehdä meluilmoitus. 

Maa-aineslain mukaista lupaa tulee hakea maa-aineksien ja mullan ottamiseen. Maastoliikennelain mukaan lupaa tulee hakea maastoajoon, kuten moottorikelkkareitille. Maastoliikennelaki säätelee moottoriajoneuvolla liikkumista myös jääpeitteisellä vesialueella. Vesiliikennelain mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Leirintäalueen perustamisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä tilapäisestä leirintäalueesta tulee tehdä ilmoitus kunnan leirintäalueviranomaiselle.

Yli 500 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma. Jätteiden (esim. betoni- ja tiilimurske) hyödyntäminen maarakentamisessa vaatii tapauksesta riippuen luvan tai ilmoituksen. Tarkempia tietoja luvista ja ilmoituksista saa vasemman reunan valikon kautta.