Siirry suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista. Määräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin.

​Määräyksissä annetaan paikalliset ympäristöolosuhteet huomioon ottavia määräyksiä mm. seuraavista asioista:

• meluntorjunta tilapäisissä tapahtumissa tai töissä
• jätevesien johtaminen maahan, vesistöön, lähteeseen, ojaan tai tekolammikkoon
alueista tai vyöhykkeistä, joilla lannan ja lannoitteiden käyttöä rajoitetaan
• pohjavettä vaarantavien aineiden, kuten öljyn varastointi ja säiliöiden tarkastukset
• jätteiden käsittely, mm. haravointijätteen poltto
• ajoneuvojen pesu kiinteistöillä
• alueiden kunnossapitotyöt

Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa.

Uudet Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.1.2018. Määräyksillä korvataan aiemmat Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Yhteyshenkilöt

ympäristönsuojelutarkastaja
Juha Alaluukas
puh. 050 539 1697

ympäristölupapäällikkö
Tarja Laitinen
puh. 050 559 4052
etunimi.sukunimi(at)lahti.fi