Siirry suoraan sisältöön

Nuorisotyö koulussa

Nuorisotyöntekijöitä voi tavata myös koulussa. Nuorisotalojen ja -tilojen ohjaajat tulevat oppilaille tutuiksi esimerkiksi teematapahtumien ja välituntipäivystysten kautta. Kouluilla työskentelee myös varsinaisia koulunuorisotyöntekijöitä.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/NuorisopalvelutSite/PublishingImages/Nuorisotyo%20koulussa_paakuva.jpg

Yhteisöllisyyttä & kohtaamista

Nuorisotyö koulussa on ennalta ehkäisevää, ryhmien kanssa tehtävää työtä. Nuorisotyön menetelmien avulla edistetään ryhmässä toimimisen valmiuksia ja lisätään vastuullista vuorovaikutusta nuorten välillä. Tavoitteena on turvallinen kouluyhteisö, jossa nuoret viihtyvät, oppivat ja tulevat toimeen keskenään.

Koulunuorisotyöntekijä kohtaa nuoria vapaamuotoisesti ilman ajanvarausta. Tarvittaessa koulunuorisotyöntekijä ohjaa nuoren harrastuksiin ja muiden ammattilaisten tai palveluiden piiriin.

 

Osallisuutta & kouluviihtyvyyttä

Koulunuorisotyöllä lisätään kouluviihtyvyyttä monin eri tavoin. Koulunuorisotyöntekijä tarjoaa nuorille positiivisia kokemuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta esimerkiksi yhteistyössä oppilaskuntia ja tukioppilastoimintaa ohjaavien opettajien kanssa. Koulunuorisotyöntekijä innostaa nuoria järjestämään osallistavaa välituntitoimintaa. Toiminnalla lisätään aktiivisuutta sekä nuorten keskinäistä kanssakäymistä ja yhteistä tekemistä tavoitteena koulun me-hengen vahvistuminen.

 

Moniammatillista yhteistyötä & uusia työtapoja

Koulunuorisotyöntekijä on mukana kehittämässä ja kokeilemassa uudenlaisia työskentelytapoja. Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi koulunuorisotyöntekijän ja kuraattorin sekä koulunuorisotyöntekijän ja opettajan välisestä parityöskentelystä pienryhmien kanssa ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta.

 

Menetelmäosaamista

Menetelmäosaaminen on yksi koulunuorisotyöntekijän vahvuuksista koulussa.  Ryhmäytysten, nivelvaiheyhteistyön, luokkatyöskentelyn, välitunti-, oppilaskunta-, tukioppilas-, leiri-, retki- ja pienryhmätoiminnan lisäksi nuorisotyö liittää opetukseen nuoren sosiaalisia valmiuksia ja arjen taitoja tukevia teematapahtumia. Aiheina ovat esimerkiksi yhdenvertaisuus, mediakasvatus, itsenäinen rahankäyttö, seksuaaliterveys ja kestävä kehitys. Teemoja voidaan yhdistää myös vanhempainiltoihin, joihin oppilaatkin osallistuvat. 


Lahdessa on kahdeksan koulunuorisotyöntekijää

  • Ahtialan koulussa Heli Kaskinen, p. 050 518 4491
  • Kukkasen koulussa Jonna Wiren, p. 044 790 9347
  • Kivimaan koulussa Heli Lipponen, p. 044 416 2730
  • Kärpäsen koulussa Ulla-Riitta Moilanen, p. 050 559 4125
  • Mukkulan koulussa Tiina Västilä, p. ​044 416 3731
  • Launeen koulussa Toni Ovaskainen, p. 050 383 6451
  • Salpausselän koulussa Erja Sulonen, p. 050 398 5653
  • Tiirismaan koulussa Saara Aaltonen, p. 044 716 1968

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lahti.fi.