Perhe- ja sosiaalipalvelut

​Tarkoituksena on tukea ja edistää kaupungin asukkaiden itsenäistä selviytymistä, elämänhallintaa ja sosiaalista turvallisuutta eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

​​Palvelut on tarkoitettu lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille, jotka tarvitsevat tukea ja apua erilaisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa tilanteissa.

Sosiaalitoimen sähköinen asiointi - Lahden Omapalvelu

Omapalvelun kautta voit

  • hakea toimeentulotukea (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus)
  • hakea  vammais- ja kehitysvammapalveluja (vammaispalveluhakemus)
  • hakea sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaista kuljetustukea (kuljetuspalveluhakemus)
  • seurata hakemusten käsittelyn tilaa. 

Nastolan kunnan alueella asuvat käyttävät edelleen Aavan Omapalvelua. 

Omapalvelun linkit löydät kohdasta Asiointi ja palaute.