Aikuisten sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluilla edistetään asiakkaiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.
Aikusosiaalityö Lahden sosiaalikeskus

Sosiaalipalveluja järjestetään:

  • tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen
  • taloudellisen tuen tarpeeseen
  • sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi
  • lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen
  • päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen sekä
  • tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi

Tuen tarpeesi selvittäminen

Voit tulla asiakkaaksi ottamalla yhteyttä sosiaalihuollon työntekijään. Yhteydenoton voi tehdä myös läheistesi tai luvallasi toinen viranomainen. Yhteydenoton jälkeen arvioidaan, vaatiiko asiasi kiireellisiä toimia.

Sinulla on oikeus saada palvelutarpeen arviointi. Arvioinnissa työntekijä selvittää kanssasi, millaisia tuen tarpeita sinulla on. Tarvittaessa voimme pyytää arviointii mukaan myös toisen viranomaisen. Voit pyytää arviointiin mukaan myös läheisen tai ystävän.

Omatyöntekijän nimeäminen 

Jos toteamme yhdessä, että sosiaalihuollon palveluista voisi olla apua tilanteeseesi, asiakkuutesi jatkuu ja sinulle nimetään omatyöntekijä. Hän on jatkossa se henkilö, johon voit olla aina yhteydessä mieltä askarruttavissa asioissa. Omatyöntekijä auttaa sinua saavuttamaan tavoitteitasi ja tukee sinua vahvistamaan voimavarojasi. 

Voit saada sosiaalipalveluja tilapäisesti, pitkäaikaisesti tai jatkuvasti riippuen siitä, millaiset tuen tarpeet sinulla on. Kun perusteita sosiaalipalvelujen järjestämiselle ei enää ole, asiakkuutesi päättyy.

Yhteystiedot