Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Sosiaalityö on muutosta tukevaa työtä ja asiakkaan kokonaisvaltaista auttamista, jossa pyritään vahvistamaan asiakkaan hyvinvointia, omaehtoista selviytymistä, elämänhallintaa ja osallisuutta sekä yhteisöjen toimivuutta.

​Sosiaalityössä rakennetaan asiakkaan tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta.

Sosiaalityöhön sisältyy myös ulottuvuus palvelujen kehittämisestä sekä yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttamisesta.

Tavoitteena asiakkaan elämänhallinnan ja toimintakyvyn vahvistaminen

Sosiaaliohjaajalta voit saada esimerkiksi henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa käytettävissä olevista palveluista, niiden saamisen ehdoista sekä tukea myös palvelujen ja etuuksien hakemisessa ja käyttämisessä. Keskeistä sosiaaliohjauksessa on asiakkaan joustava kohtaaminen, tuki ja motivointi itsenäiseen suoriutumiseen.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Mikäli olet työikäinen (18-64 -vuotias), eikä luonasi asu alaikäisiä lapsia, voit ottaa yhteyttä aikuissosiaalityön yksikköön saadaksesi sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen palveluja. Lisäksi palveluja järjestetään työikäisille myös lapsiperhepalveluissa, Päijät-Hämeen TYP Lahdessa sekä maahanmuuttajapalveluissa.