Kehitysvammaisten tuki ja palvelut

Tarkoituksena on edesauttaa kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista sekä hänen selviytymistään yhteiskunnassa muiden kansalaisten joukossa.

Mikäli sinulla on tarve kehitysvammapalveluille, voit toimittaa hakemuksen vammaispalveluihin. Hakemuksen ja vammaispalvelun työntekijän kanssa tehtävän palvelusuunnitelman pohjalta palvelutarpeesi kartoitetaan sosiaalihuoltolain tarkoittamalla palvelutarpeen arvioinnilla.

Lomakkeet ja Omapalvelun linkit löytyvät kohdasta Asiointi ja palaute.

Kehitysvammaisten palveluohjaus 

Vammaispalvelun työntekijät ovat yhteyshenkilöitä perheen ja eri organisaatioiden välillä. He opastavat ja neuvovat eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän perheitään.

Kehitysvammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaali- ja terveystoimen peruspalveluina. Tarvittavia tukitoimia voidaan myöntää muun muassa sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Jos ne eivät riittävästi kata kehitysvammaisen palvelutarvetta, voidaan asiakkaalle myöntää palveluja kehitysvammalakiin perustuvana erityishuoltona.

Yhteystiedot