Päivätoiminta

Tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan omatoimisuutta arkielämän toiminnoissa sekä edistää sosiaalista vuorovaikutusta.

​Toiminta voi sisältää

  • Ruuanlaittoa
  • Liikuntaa
  • Luovaa toimintaa
  • Sosiaalisten taitojen harjaannuttamista

Työtoiminta

Tarkoitettu työikäisille henkilöille, jotka selviytyvät itsenäisesti arkirutiineista. Työmuotoina ovat erilaiset käytännön tehtävät.  

Avotyötoiminta

Päiväaikaista toimintaa, jota tehdään tavallisella työpaikalla vastuuhenkilön ohjauksessa. Avotyössä tehdään työnomaisia avustavia tehtäviä ja toimintapäivien pituus määräytyy yksilöllisesti.