Alle 65-vuotiaat

Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavan palveluista, omaishoitajan hoitopalkkiosta, vapaasta sekä hoitoa tukevista palveluista.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemus käsitellään Lahden vammaispalveluissa. Hakemuksen ja tarvittavat liitteet saatuaan työntekijä ottaa yhteyttä palvelutarpeen selvitystä varten.

Lomakkeet löytyvät kohdasta Asiointi ja palaute.

Kotikäynnillä tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä hoitajan ja hoidettavan kanssa. Mahdollisesta omaishoidon tuesta tehdään sopimus kunnan ja hoitajan välillä. 


Yhteystiedot